PREDMETOVÁ KOMISIA
CUDZÍCH JAZYKOV

Konverzačný kurz TalkTalk 2

Už po druhý krát na našu školu prišiel Mark Anthony Hurst, aby viedol týždenný konverzačný kurz v anglickom jazyku TalkTalk. Tentokrát boli učástníci kurzu o čosi mladší, ale možno práve preto mali veľký záujem a zanietenie zlepšiť svoje jazykové zručnosti, najmä zručnosť rozprávania.  

Mark pochádza zo Spojeného kráľovstva a jeho veľkou záľubou je učenie angličtiny, svojho rodného jazyka. Učí ju formou hier a neustále povzbudzje účastníkov kurzu k rozprávaniu. Žiaci si kurz zakaždým vychvaľujú a už teraz sa tešia na ten ďaľší na budúci školský rok. Na konci kurzu urobil s Markom rozhovor Samuel Szalay, ktorý práve absolvoval skúšku Cambridge English Preliminary na jazykovej úrovni B1 a netrpezlivo čaká jej výsledok.

Naši najmenší boli na Cambridge skúške

Jazyková skúška Cambridge English má aj skúšky, ktoré sú špeciálne určené pre mladších žiakov. Naša najmladšia žiačka Elianka Oláhová je iba druháčkou. Okrem nej sa skúšky zúčastnilo ďalších 9 žiakov, ktorí absolvovali skúšky na jazykovej úrovni preA1 až A2. Všetci sa na skúšku pripravovali v našom prípravnom centre Cambridge English Exam Preparation Centre, ktoré spolupracuje s najväčšou súkromnou jazykovou školou na Slovensku International House Bratislava.

 

Výsledky skúšok sa dozvieme asi o dva mesiace, keďže testy sú vyhodnocované v Spojenom Kráľovstve. Traja žiaci sa na ústnu časť pripravovali aj absolvovaním konverzačného kurzu TalkTalk, ktorý minulý týždeň viedol Mark Anthony Hurst z Anglicka. Žiakom držíme palce a veríme, že úspešne vykročia na ďalšiu cestu s Cambridge skúškami až po ten najvyšší stupeň. Majú na to všetky predpoklady, lebo mnohí z nich začali už v nižšom veku.

Cambridge English Preliminary B1 a Key English Test A2

Naši žiaci absolvovali jazykové skúšky Cambridge English Preliminary na jazykovej úrovni B1 a Cambridge English Key English Test na jazykovej úrovni A2. Väčšina žiakov sa ku príprave postavila zodpovedne a preto majú šancu, aby získali certifikát vyšších úrovní: Cambridge English B2 alebo B1. 
 Žiakom držíme palce aby mali čo najlepšie výsledky a aby ich táto skúsenosť povzbudila na ďalšej ceste učenia sa anglického jazyka.

Cambridge English Advanced C1

V piatok a sobotu absolvoval náš žiak Samuel Kusý jazykovú skúšku Cambridge English Advanced na jazykovej úrovni C1. Žiak sa pripravoval na skúšku jeden rok a to formou online prípravy jednu hodinu týždenne. Pripravovalo ho prípravné centrum Cambridge English Exam Prepararation Centre na ZŠ s MŠ J. Murgaša. 

 

Na prípravu pre žiakov slúžia aj konverzačné kurzy TalkTalk s lektorom, ktorého rodným jazykom jazykom je anglický jazyk. Samuel mal možnosť komunikovať s rodeným angličanom a zvýšiť si tak úroveň jazykovej zručnosť rozprávania. Ďalšia zručnosť, ktorá bola rozvíjaná vo zvýšenej miere bola zručnosť písania. Samuel na skúške písal esej a referát (review). Poslednými časťami skúšky, na kotré sme sa zameriavali v príprave boli jazykové zručnosti čítanie a počúvanie. Samuel takmer všetky videá a internetový obsah vníma v anglickom jazyku, takže tieto časti podľa neho neboli pre neho veľkým problémom. Ústna časť skúšky sa opravuje priamo na mieste, kde sú v komisii dvaja skúšajúci, minimálne jeden z nich je native (rodený anglicky hovoriaci).

Po skúške si žiaci môžu urobiť radosť v MacDonalde a doplnia si energiu po náročnej skúške.

Na fotke je Samuel s lektorom Markom pri odovzdávaní certifikátu o absolvovaní konverzačného kurzu TalkTalk.    

Cambridge English Proficiency C2

Na najvyššiu možnú úroveň v ovládaní cudzieho jazyka sa v našom prípravnom centre na jazykovú skúšku Cambridge English Proficiency na jazykovej úrovni pripravovali náš žiak Michal Vanya a náš bývalý žiak Juraj Rekeň. Svoje jazykové zručnosti si boli otestovať v našej partnerskej škole International House Bratislava.  

Skúška na tejto úrovni je mimoriadne náročná. Testovanie začalo o 9:00 a skončilo až o 15:30. Pre každého žiaka bola ťažšia iná časť, podľa jeho silných a slabších stránok. Väčšina testujúcich boli dospelí a preto sa Michal ale i Juraj vymykali priemeru. Michal má iba 13 rokov a bola to už jeho 3. skúška na ktorú sa pripravoval v našej škole. Ako šiestak urobil úroveň B2, ako siedmak C1 a teraz ako ôsmak bol na skúške C2. Ako sám povedal, bolo to veľmi dobré rohodnutie, že sa ako šiestak prihlásil na krúžok S angličtinou ďalej, v rámci ktorého sa žiaci pripravujú aj na takéto náročné skúšky. Michalovi a Jurajovi držíme palce a veríme, že výsledky skúšky nás potešia! Skúšky sa opravujú v Spojenom Kráľovstve a na výsledky si počkáme dva mesiace. 

Cambridge English FCE B2

Jazykovú skúšku Cambridge English First Certificate in English for Schools na jazykovej úrovni B2 zložilo 6 žiakov, ktorí sa pripravovali v našom prípravnom centre Cambridge English Exam Preparation Centre. Skúška na tejto úrovni je už náročnejšia a žiaci si mohli overiť dôslednosť svojej prípravy u nášho partnera, ktorým je International House Bratislava, ktorý je skúšobným centrom pre jazykové skúšky Cambridge English.  

Výsledky sa dozvieme asi o dva mesiace. Jazykové certifikáty Cambridge English majú celoživotnú platnosť a na tejto úrovni už môžu značnou mierou ovplyvniť ďalšie štúdium alebo pracovnú kaiéru žiakov v budúcnosti. Žiaci sa správali počas skúšky zodpovedne a snažili sa podať čo najlepší výkon.

                                        Prihlasovanie na jazykové skúšky Cambridge English ukončené, máme 32 prihlášok!!! 

C2 (07.06.2024): prihlásení žiaci: Michal Vanya, Juraj Rekeň (2)

C1 (14.06. – 15.06.2024): prihlásení žiaci: Samuel Kusý, (26.07.2024) Michaela Vanyová, + 2 skúšky (4)

B2 (05.06.2024): Prihlásení žiaci: Sebastian Laurenčík, Matej Suchý, Liliana Kusá, Lukáš Gyurík, Fabio Maranesi, Richard Stručka  (6)

B1 (17.06.2024): Prihlásení žiaci: Michal Vnuk, Samuel Szalay, Kristian Baťka, Veronika Machová, Milan Moťovský (5)

 A2 KET (17.06.2024): Prihlásení žiaci: Roland Latika, Martina Farkašová, Filip Pajdič, Dominik Hecs, Zuzana Pomikalová – Košice (5)

A2 Flyers (25.06.2024): Prihlásená žiačka: Zuzana Farkašová (1)

A1 Movers (25.06.2024) prihlásení žiaci: Šimon Suchý, Tamara Mlčúchová, Radka Putzová, Denis Varga, Ema Bučeková (5)

pre A1 Starters (25.06.2024) prihlásení žiaci: Ela Lenčéšová, Nikola Lenická, Sviatoslav Mylian, Eliana Oláhová (4)

Konferencia pre učiteľov angličtiny

Dňa 17.2.2024 sa učiteľ anglického jazyka Ľubomír Čagánek zúčastnil na konferencii pre učiteľov anglického jazyka. Konferenciu organizovala naša partnerská škola International House v Bratislave spolu s Cambridge University Press &Assessment.

Na začiatku vystúpil hlavný hosť konferencie Charles Stewart z University of Cambridge.

Charles Stewart sa špecializuje na prípravu študentov na Cambridge English skúšky na úrovni A1 – C1. Na našej škole sa príprave na Cambridge English skúšky venuje Cambridge English Exam Preparation Centre, kde  Ľubomír Čagánek pripravuje žiakov na úrovne od A1 až po C2. Obohacujúce boli hlavne rôzne techniky sebahodnotenia žiakov, nové spôsoby zaangažovania žiakov do prípravy a techniky na napredovanie v časti rozprávanie. 

Následne si Mgr. Ľubomír Čagánek vybral seminár s Matthew McGeever, ktorý učil anglický jazyk už v 8 krajinách sveta a zaoberá sa humanistickým prístupom k vyučovaniu so zapojením všetkých zmyslov. Jeho prednáška a aktivity boli pre Mgr. Ľubomíra Čagáneka najzaujímavejšie a bude sa snažiť ich vniesť aj do svojho vyučovania anglického jazyka. Jedná sa o techniky učenia s využitím všetkých zmyslov, čím sa stáva vyučovanie zaujímavejšie a pre žiakov sa stáva učením s trvalejším dopadom na zvýšenie jazykových zručností.

Nasledoval seminár s Ladislavom Kmecom, ktorý študoval anglický jazyk okrem Prešovskej univerzity aj na Stockport College, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Manchester v Anglicku. Seminár sa zaoberal rozdielmi medzi prirodzeným osvojovaním a učením sa cudzieho jazyka. Poskytol solídne základy na preskúmanie rôznych východísk a je motiváciou k ďalšiemu štúdiu tejto oblasti.

Posledný seminár bol zameraný na učenie menších detí. Viedla ho Katarína Hrtánková. Na seminári si jeho účastníci mohli vyskúšať rôzne techniky učenia s dôrazom na výhody a nevýhody používania rodného jazyka žiakov. 

V neposlednom rade má účasť na podobných konferenciách pozitívny vplyv aj na vytváranie kontaktov a spoznávanie kolegov z iných škôl.

Viac informácií si môžete prečítať na webovej stránke nášho partnera:

https://www.ihbratislava.sk/sk/konferencia-pre-ucitelov-anglictiny

 

1. MIESTO V OKRESNOM KOLE
OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

Dňa 18.1.2024 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali Andrej Holota (7.B) v kategórii 1A, Emil Bábics (8.A) a Nina Szikorová (9.A) v kategórii 1B. Všetci traja sa statočne pasovali s náročnými úlohami.

 Najúspešnejším bol Andrej Holota, ktorý obsadil 1. miesto. Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!

1. MIESTO V OKRESNOM KOLE
OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Naša žiačka Liliana Kusá vyhrala olympiádu v anglickom jazyku v kategórii 5. – 7. ročníka  základných škôl v okrese Šaľa. Žiačka sa na olympiádu usilovne pripravovala a zaslúžene získala postupové prvé miesto. Za niekoľko dní bude okres Šaľa reprezentovať na krajskom kole. Veríme že sa opätovne dobre pripraví a bude i našu školu dôstojne reprezentovať! Gratulujeme a držíme palce!

Na olympiáde nás reprezentoval aj Michal Vanya, ktorý v kategórii 8. – 9. ročníka obsadil 5. miesto. Olympiáda v anglickom jazyku našich žiakov obohacuje a aj učiteľom naznačuje nové spôsoby, ako pomáhať žiakom osvojovať si jazykové zručnosti i novými spôsobmi. 

ABSOLVENTI CAMBRIDGE ENGLISH 2022/ 2023

Slávnostné vyhodnotenie žiakov a žiačok, ktorí v školskom roku 2022/ 2023 absolvovali jazykovú skúšku Cambridge English sa uskutočnílo dňa 22.09.2023 o 9:00 v školskej knižnici. Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnili žiaci a ich rodičia.

Na začiatku mal príhovor riaditeľ školy PhDr. Rudolf Kuklovský, ktorý vyzdvihol prácu Mgr. Ľubomíra Čagáneka a pogratuloval žiakom k ich výborným výsledkom. Po pánovi riaditeľovi sa prítomným prihovoril Mgr. Ľubomír Čagánek a objasnil rodičom i žiakom základné fakty o jazykových skúškach Cambridge English a objasnil ako prebiehala príprava na tieto skúšky. Na škole už druhý rok funguje prípravné centrum Cambridge English Exam Preparation Centre, ktoré má zmluvu s najväčšou súkromnou jazykovou školou na Slovensku International House v Bratislave. Samotné skúšky žiaci skladali v tejto škole. 

Táto aktivita prebieha na škole už 6. rok. Predtým to bolo v spolupráci s British Council. Každým rokom sa príprava vylepšuje a žiaci získavajú certifikáty vyššej úrovne. Minulý školský rok žiak iba siedmeho ročníka získal certifikát Cambridge English Advance –  jazyková úroveň C1. Žiačka iba 5. ročníka získala certifikát na úrovni B2 a žiak iba tretieho ročníka získal úroveň B1. Prípravné centrum pripravilo už 5 žiakov a žiačok na úroveň C1 a mnohých žiakov na nižšie úrovne. Celkovo pripravuje cca 30 žiakov a žiačok ročne. Príprava sa začína od 3. ročníka. 

Tento školský rok sa žiaci pripravujú už na jazykovú skúšku Cambridge English Proficiency na jazykovej úrovni C2 , čo je úroveň požadovaná od prekladateľov a tlmočníkov.

Najväčší prínos danej aktivity vidí Mgr. Ľubomír Čagánek v tom, že žiakov a žiačky to baví a učiteľ sa dostáva do role sprievodcu žiaka na ceste za vyššou úrovňou jazykových zručností. 

Zoznam žiakov a získaný certifikát:

Michal Vanya C1

Juraj Rekeň C1

Tímea Pecsérke B2

Samuel Kusý B2

Ondrej Bartošovič B2

Ladislav Mlčúch B2

Roman Pribula B1

Matej Suchý B1

Matteo Maranesi B1

Hana Zadrabajová B1

Lukáš Gyurík B1

Sebastian Laurenčík B1

Lilliana Kusá B1

Anton Ottinger B1

Samuel Magyar B1

Richard Stručka B1

Samuel Szalay A2 KET

Kristián Baťka A2 KET

Tibor Vaško A2 KET

Martina Farkašová A2 Flyers

Milan Moťovský A2 Flyers

Karolína Rábeková A2 Flyers

Dávid Rábek A2 Flyers

Zuzana Farkašová A1 Movers

Filip Pajdič A1 Movers

Karolína Popelková A1 Movers

Michal Vanya, žiak 8. ročníka si preberá jazykový certifikát Cambridge English Advance C1, ktorý získal ešte počas 7. ročníka. 

Konverzačné kurzy TalkTalk

Dňa 9.5. – 12.5.2023 sa na našej škole uskutočnil konverzačný kurz TalkTalk, ktorý viedol Mark zo Spojeného kráľovstva Naších 16 žiačok a žiakov sa 24 hodín venovali rozvíjaniu svojich konverzačných zručností pútavou formou. 

Po prvý krát na našej škole sa konverzačný kurz TalkTalk uskutoční aj na prvom stupni v termíne 12. – 16.6.2023. Žiaci a žiačky 3. – 4. ročníka budú mať celý týždeň 5 hodín denne. Veľmi sa tešíme tejto novinke a dobrej spolupráci medzi prvým a druhým stupňom.

https://photos.app.goo.gl/GU4QqDw5GMSjAmxT7

3. miesto - krajské kolo

Gratulujeme nášmu žiakovi Michalovi Vanyovi k 3. miestu v olympiáde anglického jazyka – krajské kolo. Michal po úspechoch v školskom a okresnom kole olympiády v anglickom jazyku pridal ďalší úspech na krajskom kole.

Michal je veľmi snaživý a zodpovedný, takže veríme, že bude naďalej pokračovať. Koncom školského roka ho ešte čaká jazyková skúška Cambridge English Advanced na úrovni C1. Prajeme mu veľa úspechov a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i nášho okresu!

Priebeh a príprava na jazykové skúšky Cambridge English očami žiakov

 

 

KOMISIA CUDZÍCH JAZYKOV PRACUJE V ZLOŽENÍ:

Mgr. Ľubomír Čagánek​
- Vedúci predmetovej komisie cudzích jazykov

- Zodpovedný za predmet anglický jazyk

- Zodpovedný za predmet konverzácia v anglickom jazyku

- Učiteľ anglického jazyka

- Vedúci školskej komisie Olympiády v anglickom jazyku

- Riaditeľ Cambridge English Exam Preparation Centre

- Prípravuje na Cambridge English skúšky A1 - C2

- Správca kabinetu CJ

- Správca učebne CJ I

- Správca webovej stránky CJ, FB konta CJ

- Organizátor konverzačných kurzov

Mgr. Silvia Tánczosová
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov

- Učiteľka anglického jazyka

- Členka školskej komisie Olympiády v anglickom jazyku

- Správkyňa učebne CJ II

Mgr. Katarína Bosáková
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov

- Zodpovedná za predmet nemecký jazyk

- Učiteľka nemeckého jazyka

- Vedúca školskej komisie Olympiády v nemeckom jazyku

- správkyňa učebne CJ III

Mgr. Dominka Szabová
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov

- Zodpovedná za vyučovanie anglického jazyka na prvom stupni

- Organizátorka konverzačného kurzu

Mgr. Magdaléna Civáňová
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov

- Učiteľka anglického jazyka

- Členka školskej komisie Olympiády v anglickom jazyku

Mgr. et Mgr. Nadežda Samoľová
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov

- Učiteľka anglického jazyka

Mgr. Andrea Belovičová
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov

- Učiteľka anglického jazyka

Mgr. Hedviga Macáková
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov

- Učiteľka nemeckého jazyka

- Organizátorka exkurzie nemeckého jazyka

Mgr. Arleta Balogová
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov

- Učiteľka nemeckého jazyka

HODNOTIACA SPRÁVA PREDMETOVEJ KOMISIE CUDZÍCH JAZYKOV 2022/2023 .............................
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

Hlavné úlohy plánu PK CJ vychádzali zo Sprievodcu školským rokom 2022/2023. Tematické výchovno-vzdelávacie plány vypracoval vedúci PK CJ podľa záväzných učebných osnov a iŠkVP.

Učebné osnovy a tematické výchovno – vzdelávacie plány boli naplnené vo všetkých skupinách žiakov učiacich sa cudzie jazyky. 

V prvom až v 5. ročníku sme používali učebnicu Our Discovery Island 2 – 5 z vydavateľstva Pearson. Z touto učebnicou majú viacerí učitelia problém. Hlavne pri dobrých žiakov nedáva veľa možností na vyučovaní. Väčšina učiteľov to riešila používaním doplnkových učebníc Project Explore alebo Project 1. 

Na škole sme zorganizovali stretnutie učiteľov anglického jazyka prvého a druhého stupňa s Mgr. Gabrielou Hroššovou, zástupkyňou vydavateľstva Oxford na Slovensku. Po dlhšej debate sme sa rozhodli pre zmenu, ktorá ale bude koordinovaná v rámci prvého a druhého stupňa. Už budúci školský rok sa bude v štvrtom ročníku používať učebnica Project Explore Starter. Taktiež plánujeme v budúcom školskom roku používať učebnicu Project Explore 1 v piatom ročníku. Od šiesteho po deviaty ročník by sa používala učebnice Project 2 – 5.   

Sme veľmi radi, že spolupráca medzi prvým a druhým stupňom sa zlepšuje a vieme nájsť spoločnú reč v prospech našich žiakov. 

Naša škola má dve učebne cudzích jazykov – malú a veľkú. Obidve boli využívané na 100% a najväčšia požiadavka predmetovej komisie na vedenie školy už niekoľko rokov bola zriadenie ďalšej malej učebne cudzieho jazyka. 

S radosťou môžeme oznámiť, že sa vytvorila nová učebňa na vyučovanie cudzích jazykov pri učebni Biológiie. Posledné mesiace tohto roka prebiehalo v tejto učebni pilotné využívanie tejto učebne vedúcim PK CJ, dokupovalo sa potrebné vybavenie a vychytávali sa menšie nedostatky. Učebňa sa pripravila na novú maľovku a dúfame, že v septembri nebude nič brániť jej plnohodnotnému využívaniu. Tým by na naša škola mala 3 učebne cudzích jazykov, čím by sa výrazne zlepšila kvalita využívania IKT ale i celková kvalita vyučovania, keďže výučba v špecializovanej miestnosti na cudzí jazyk prináša i celkové zlepšenie podmienok pre kvalitnú výučbu.

 Vyučujúci každým rokom viac využívajú informačno – komunikačné prostriedky. Všetky učebnice a pracovné zošity sú dnes prístupné aj elektronicky, učiteľ pomocou rôznych IKT nástrojov môže pracovať so žiakmi oveľa intenzívnejšie a hodiny sú pre žiakov zaujímavejšie. 

Veľkým prínosom v tomto ohľade je vytvorenie tretej učebne cudzích jazykov. Určite by pomohla aj výmena zastaralých notebookov vo veľkej učebni cudzích jazykov. V bežnej triede je ťažšie využívať IKT, keďže je potrebné nosiť do triedy množstvo technického vybavenia, zapájať zariadenia …, čo ukrajuje z času vyučovania.

Výzva do budúcnosti je začať využívať IKT pri zadávaní domácich úloh v spojitosti s pracovnými zošitmi Project, kde je ku každému pracovnému zošitu priradený prístup do online priestoru pre precvičovanie alebo vypracovanie domácich úloh. Podobne aj v nemeckom jazyku učitelia používajú učebnice a pracovné zošity, kde sa dá veľa pracovať aj s IKT.   

Žiaci so špecifickými vzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní – majú  vypracované špeciálne výchovno – vzdelávacie plány. Pri vyučovaní pomáhali žiakom asistentky. Pri ostatných žiakoch so špecifickými vzdelávacími potrebami sa v spolupráci s triednym učiteľom prihliada na ich potreby, je im dovolené používať špecifické pomôcky podľa odporúčaní psychologických posudkov. Sme veľmi radi, že na našej škole pôsobí špeciálna pedagogička. ktorá sa týmto žiakom pravidelne venuje.

PROJEKTY

1. PARTNERSKÝ PROGRAM S International House

Naša škola je oficiálnym partnerom jazykovej školy International House v Bratislave. International House je najväčšou súkromnou jazykovou školou na Slovensku
a ako jediná škola na Slovensku patrí do medzinárodnej siete jazykových škôl International House World Organisation. Vďaka tomuto je ich kvalita pravidelne monitorovaná. Taktiež  ponúkajú množstvo ďalších možností, ktoré si môžete pozrieť na ich webovej stránke: https://www.ihbratislava.sk.

Naša spolupráca spočíva hlavne v príprave žiakov na medzinárodne platné jazykové skúšky Cambridge English. Tento školský rok absolvovalo skúšku 30 žiakov, čo je takmer 10% žiakov druhého stupňa. Najväčší prínos je v naštartovaní žiakov na ich ceste k osvojení si jazykových zručností v anglickom jazyku na vysokej úrovni. Žiaci si začnú sami
uvedomovať svoj posun a sami začnú chcieť sa zlepšovať. Učiteľ má potom oveľa ľahšiu prácu a stačí mu byť iba ich pomocníkom a sprievodcom na ich ceste. Naši žiaci sa
dostali už po úroveň C1 (čo je úroveň vyžadovaná pri učiteľoch anglického jazyka) a veríme, že niektorí z nich majú šancu dosiahnuť aj úroveň C2 (úroveň vyžadovaná u prekladateľov,
tlmočníkov …) Dôležité je začať pracovať na sebe čím skôr. Tento rok sa do prípravy zapojila aj jedna žiačka z prvého stupňa. Čím skôr začnú žiaci pracovať na rozvoji jazykových
zručností, tým viac skúseností budú mať a tým vyššiu úroveň jazykových zručností budú môcť počas základnej školy získať. 

Táto aktivita sa často prekrýva aj s prípravou na olympiádu v anglickom jazyku. Všetci žiaci, ktorí boli úspešní na olympiáde si zároveň rozvíjajú svoje zručnosti aj v našom Cambridge English Exam Preparation Centre.

Žiaci sa na skúšky pripravovali na krúžkoch anglického jazyka a na náročnejšie úrovne sa pripravovali cez aplikáciu Microsoft Office Teams v intervale jeden krát týždenne. Zdarma ich pripravoval vedúci PK CJ. Jazyková škola IH Bratislava pomáha vedúcemu PK CJ k ďalšiemu zdokonaľovaniu sa v ANJ a k získaniu medzinárodných kvalifikácií na vyučovanie cudzieho jazyka. Na prípravu sa pripájajú aj bývalí žiaci našej školy, ktorým sa to zapáčilo a chcú pokračovať ďalej. Naši učitelia majú zdarma prístup na konferencie organizované IH Bratislava a črtajú sa aj ďalšie možnosti spolupráce.

 

Naša škola sa vďaka tomuto programu zaraďuje medzi prestížne školy v oblasti jazykového vzdelávania. Táto aktivita sa stretáva s veľkým záujmom aj rodičov a vytvára sa
podporujúca komunita pre predmetovú komisiu cudzích jazykov.

Výhody pre žiakov:
– Získanie medzinárodne uznávaných jazykových certifikátov Cambridge English všetkých úrovní A1 – C2 už počas základnej školy
– Zvýšená motivácia k učeniu sa anglického jazyka vďaka výborne prepracovanému systému postupu s jasne stanoveným cieľom (A1 → A2 → B1 → B2 → C1 → C2)
– Bezplatná príprava a bezplatné poskytnutie materiálov
– Držitelia certifikátov sú prijímaní na najlepšie stredné školy, univerzity a sú prijímaní do zamestnania v medzinárodne pôsobiacich spoločnostiach s lepším ohodnotením

Výhody pre školu:

– Cambridge English Exam Preparation Centre ročne bezplatne pripravujúce na cca 30 medzinárodne platných skúšok  Cambridge English na všetkých jazykových úrovniach A1 – C2

– Všetci žiaci boli dobre pripravení a úspešne získali medzinárodne platný certifikát (doteraz asi 100 žiakov). Potrebný je zodpovedný prístup a primeraná snaha.

– Oficiálne partnerstvo s najväčšou súkromnou jazykovou školou na Slovensku International House v Bratislave s veľkým množstvom možností spolupráce

– Odborná pomoc učiteľom pri zvyšovaní ich kvalifikácie – Cambridge English Proficiency C2, možnosť získať medzinárodne uznávané učiteľské certifikáty CELTA, DELTA, medzinárodné kontakty, prístup k seminárom …

– Autorizované právo používať logo Cambridge English Exam Preparation Centre na stránkach školy a na propagačných materiáloch školy2. NÁRODNÝ PROJEKT ENGLISH ONE

Názov projektu: Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách. Projektu sa zúčastnil Mgr. Ľubomír Čagánek a jeho žiaci. Škola získala 17 zostáv výučbového materiálu, ktorý môže byť využitý napr. pri príprave na olympiády, medzinárodné skúšky … Jedna zostava zahŕňa cca 150 pracovných zošitov a kompletný metodický materiál pre učiteľov. Učitelia navyše získali prístup ku online podpore a rôznym materiálom. Projekt je vhodný na zadávanie domácich úloh. Webové nástroje umožňujú zadávať úlohy modifikované podľa potrieb učiteľa a žiakov. Najväčšie množstvo zostáv pracovných zošitov sa získalo pre prvý stupeň.

3. ZLEPŠIME SI ANGLIČTINU

Projekt Raiffeisen Banky Gesto pre mesto. Víťazný projekt získal 1000 eur. Víťazný projekt musel získať najviac hlasov. Projekt je výborný aj preto, lebo robí reklamu nielen danému projektu, ale aj celej škole. Ide tu o stovky hlasov. Náš projekt je zameraný na prípravu žiakov na získanie materiálov na prípravu na jazykové skúšky Cambridge English.

RÓZNE

Počas školského roka 2021/ 2022 naša škola pripravila 30 žiakov k absolvovaniu skúšky Cambridge English, ktorá je najuznávanejšou jazykovou školou na svete. Už tretí náš žiak získal tento certifikát na jazykovej úrovni C1, čo je úroveň aká sa požaduje od učiteľov anglického jazyka. Žiaci sa na skúšku pripravovali v rámci krúžku anglického jazyka na našej škole. Vyššie úrovne sa pripravovali online.

Všetky záležitosti ohľadom prípravy a samotnej organizácie jednotlivých skúšok zabezpečovalo naše prípravné centrum Cambridge English Exam Preparation Centre Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša Šaľa v spolupráci s naším partnerom International House v Bratislave.
 

Skúšky prebehali v historickom centre Bratislavy u nášho oficiálneho partnera International House in Bratislava. Veríme, že pre žiakov to bude nenahraditeľná skúsenosť a ešte viac ich to bude motivovať pri ďalšom štúdiu anglického jazyka.

Už tradične fungoval krúžok anglického jazyka S angličtinou ďalej na ktorom sa Mgr. Ľubomír Čagánek snažil vzbudiť väčší záujem o anglický jazyk prostredníctvom zjednodušeného čítania, piesní, jazykových hier, práce s jazykovými časopismi a filmami či seriálmi v anglickom jazyku. V neposlednom rade sa na ňom žiaci pripravovali na absolvovanie Cambridge English skúšok s medzinárodnou platnosťou.

V utorok fungoval krúžok pre žiakov 5. ročníka a pre žiakov pripravujúcich sa na nižšie úrovne skúšok Cambridge English. 

Žiaci i učitelia odoberali anglické jazykové časopisy R&R, Gate, Bridge a nemecké časopisy. Pracovali s nimi na vyučovacích hodinách anglického a nemeckého jazyka. Celkovo sa na druhom stupni odoberalo viac ako 50 ks časopisov v anglickom jazyku.

    Tento školský rok sa žiaci zapájali do rôznych aktivít a súťaží v týchto jazykových časopisoch, ktoré sú podporené veľmi atraktívnymi cenami. Jeden náš žiak vyhral zaujímavé ceny.

Žiaci si vypožičiavali knihy zjednodušeného čítania v anglickom jazyku. Ku knihám boli  priložené zvukové nahrávky a interaktívne cvičenia a hry. Po prečítaní a vypočutí žiaci vypracovali zadané úlohy. Momentálne 

Žiaci vedúceho predmetovej komisie a pani učiteľky Bosákovej používali na učenie sa nových slovíčok aplikáciu WocaBee. Žiaci 5.A získali prvé miesto v okresnom kole a druhé miesto v krajskom kole v súťaži organizovanej tvorcami tejto aplikácie.

ANJ
ŠKOLSKÉ KOLO OKRESNÉ KOLO KRAJSKÉ KOLO
1A Juraj Rekeň 1. miesto 4. miesto
1B Van Nguyen Bao 5. miesto
1C Tomáš HiroTevfik 4. miesto
NEJ
1A Matúš Sýkora2. miesto

Oceňujeme hlavne prácu pedagógov s danými žiakmi. Oceňujeme aj pomoc pri náročnej organizácií olympiády v anglickom jazyku na ktorej sa každoročne zúčastňuje do 50 žiačok a žiakov. Úroveň súťažiacich sa každým rokom zvyšuje.  Členom školskej komisie boli: Mgr. Ľubomír Čagánek a Mgr. Silvia Tánczosová,

        Žiaci sa pripravovali nie iba tesne pred olympiádami, ale dlhodobo a systematicky počas dlhšieho obdobia. Výhodou je aj to, že žiaci majú možnosť pripravovať sa i na Cambridge English skúšky, väčšinou žiaci pripravujúci sa na Cambridge English jazykové skúšky sú aj výhercami olympiády v anglickom jazyku. 

Kvôli pandémii sa neuskutočnili.

Kvôli pandémii sa neuskutočnilo.

Vedúci predmetovej komisie Mgr. Ľubomír Čagánek a Mgr. Magdaléna Civáňová sa zúčastnili konferencie pre učiteľov anglického jazyka. Organizátorom konferencie bol náš partner International House v Bratislave   

Pedagógovia sa taktiež zúčastňovali seminárov alebo webinárov.

Vedúci PK sa snažil posúval skúsenosti a informácie z daných akcií členom PK.

Okrem toho učitelia sledujú trendy vzdelávania samoštúdiom.

Všetci vyučujúci si vymenili vlastné skúsenosti pri vyučovaní cudzích jazykov a na spoločných zasadnutiach prekonzultovali vlastné postrehy. 

  • Škola využíva 17 zostáv výučbového materiálu z projektu English One, ktorý môže byť využitý napr. pri príprave na olympiády, medzinárodné skúšky … Jedna zostava zahŕňa cca 150 pracovných zošitov a kompletný metodický materiál pre učiteľov. Jedná sa o materiály v hodnote rádovo niekoľko tisíc eur. Učitelia navyše získali prístup ku online podpore.
  • Chýbajúce učebnice boli dokupované z bonusových bodov, ktoré sme získali objednávaním pracovných zošitov pre žiakov. Naplno sa využíva grátis systém vydavateľstiev Oxford a Pearson.
  • Kabinet nemá svoj vlastný priestor. Sídli v kabinete SJL. Najnovšie by sme potrebovali multifunkčné zariadenie – farebnú tlačiareň so skenerom s bezdrôtovým prepojením.
  • Zlepšenie nastalo zakúpením skrine, ktorá sa umiestnila do učebne CJ I. V budúcnosti by bolo potrebné zakúpiť ešte dve takéto skrine.

Informácie ohľadom činnosti PK CJ boli pravidelne zverejňované na webovej stránke predmetovej komisie cudzích jazykov, webovej stránke školy, facebookovom konte predmetovej komisie cudzích jazykov, facebookovom konte predmetovej komisie určenej pre žiakov školy a facebookovom konte školy. 

DOPLNENIE HODNOTENIA PK CJ Z HĽADISKA SPRIEVODCU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021 – 2022

Pri vyučovaní cudzieho jazyka sme používali moderné učebnice a doplnkové výučbové prostriedky k nim, aplikovali sme činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov.

    Využívali sme didaktický prístup CLIL (obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie). V rámci Európskeho dňa jazykov sme robili aktivity na podporovanie záujmu o vzdelávanie v oblasti jazykov.

DOPLNENIE HODNOTENIA PK CJ Z HĽADISKA ŠTATÚTU PK CJ

PK plní funkciu organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-metodickú).

Organizačno – riadiaca funkcia bola na základe horeuvedeného naplnená. Z môjho pohľadu mi chýba väčšie prepojenie jednotlivých predmetových komisií a tým aj lepšie rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Podobne by som ocenil aj pravidelné stretávanie s vedením školy, napr. 4 krát – mohlo by to byť po konaní predmetových komisií. Zvýšilo by sa tým aj spolupodieľanie sa na tvorbe cieľov školy. Oceňujem pružnosť vedenia školy pri riešení aktuálnych problémov. Tento rok oceňujem lepšiu spoluprácu s prvým stupňom, najmä vďaka pani zástupkyni Mgr. Nadi Lackovej.

Kontrolno-hodnotiaca funkcia. 

    V prípade akýchkoľvek problémov spojených s vyučovaním cudzích jazykov sme tieto konzultovali a spoločne riešili.

Odborno – metodická funkcia. Na predmetových komisiách cudzích jazykov sme riešili odborne – metodické problémy. Často sa týkali otázok ohľadom práce s jednotlivými učebnicami či materiálmi. Oboznamovali sme sa s novinkami vo vyučovaní cudzích jazykov s dôrazom na praktické zručnosti a na činnostný prístup pri vyučovaní cudzích jazykov.

SWOT ANALÝZA VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

SILNÉ STRÁNKY

PozitívaNegatívaRiziká
Jednotné vstupné a výstupné testyNáročnosť spracovania a vyhodnotenia testov. Ideálna by bola možnosť testovať na notebookoch vo veľkej učebni, ktoré by testy aj vyhodnotili.Financie na zakúpenie nových notebookov
Možnosť bezplatnej prípravy žiakov na jazykové certifikáty Cambridge English.Časová náročnosť pre pedagógaKoniec spolupráce s British Council zapríčinenej odchodom UK z EÚ
Zvyšujúce sa využívanie prostriedkov IKTChýbajúca učebňa cudzích jazykov, zastaralé vybavenie IKT, chýbajúci softwareNedostatok financií
Partnerský program spolupráce s British CouncilOdchod UK z EÚ
Kvalifikovanosť pedagógov vyučujúcich cudzie jazyky na druhom stupniNekvalifikovanosť pedagógov vyučujúcich cudzie jazyky na prvom stupni a nižšia úroveň pripravenosti žiakov v piatom ročníku
Využívanie nových platforiem na učenie sa
napr. WocaBee, Microsoft Office Teams
Strata sociálneho bezprostredného kontaktuNedostatok finančných prostriedkov školy, žiakov …, školská byrokracia
Príprava talentovaných žiakov na jazykové olympiádyČasová náročnosť pre pedagógov, slabé finančné ohodnotenie krúžkovNeochota žiakov, nízka úroveň ovládania nemeckého jazyka
Dostupnosť zjednodušeného čítania pre rozvoj čitateľskej gramotnostiNedostatok finančných prostriedkovŽiakom sa stále viac nechce čítať
Prebiehajúce rokovania s novým partnerom International House in Bratislavačasová náročnosť, menšia prestíž ako British CouncilNevyhovujúce podmienky

SLABÉ STRÁNKY

NegatívaPozitívaRiziká
Obmedzené možnosti pracovať s IKT, chýbajúca učebňaUčenie bez IKT viac vyhovuje sociálnym vzťahomZaostávanie za súčasnou dobou, nevyužitie potenciálu využitia IKT
Nedostatočná spolupráca s metodickým centromKlesajúca úroveň vyučujúceho procesu
Ťažká práca so slabšími žiakmi v predmete Konverzácia v anglickom jazykuMáme kvalitné materiály na vyučovanie aj slabších žiakov (Speak out, Pearson)Slabší žiaci sa hanbia, nechcú aktívne konverzovať
Nedostatočné finančné ohodnotenie pedagógovOdchod kvalitných pedagógov cudzích jazykov
Chýba moderná nástenka pri učebni II, multifunkčná farebná tlačiareň, finančné prostriedky na zakúpenie kníh na rozvoj čítania pre žiakov Nedostatok financií
Málo skúseností pri získavaní finančných prostriedkov z projektov a grantovPrvé úspechy, tento rok 1000 EUR od Raiffeisen bankyČasová náročnosť

RIZIKÁ

RizikáPozitívaNegatíva
Pribúdanie žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami4 asistentky, špeciálna pedagogičkaspomaľovanie učebného procesu
Znižovanie záujmu o druhý cudzí jazyk -nemecký jazykNiektorí žiaci majú rodičov pracujúcich v Rakúsku, čo je pre žiakov veľká motivácia učiť sa nemecký jazykNemáme žiakov schopných úspešne reprezentovať školu v nemeckom jazyku
Odchod jazykovo – talentovaných žiakov na osemročné gymnáziáNedostatok žiakov schopných ťahať ostatných žiakov
Nástrahy internetovej komunikácie v cudzom jazyku – anonymita …Prenos násilia a vulgárnosti do školského prostredia

PRÍLEŽITOSTI

PríležitostiPozitívaNegatíva
Získavanie finančných prostriedkov z projektov a grantovzlepšenie podmienok vyučovaniačasová náročnosť
Erazmus +, výmenný pobyt žiakov i pedagógovNemáme skúsenosti s danými projektami
Projekty eTwinningSpoznanie rôznych kultúr, praktické využitie a preskúšanie cudzieho jazykačasová náročnosť
Užšia spolupráca s pedagógmi prvého stupňalepší prechod žiakov na druhý stupeň
Zbieranie skúseností z krajín, kde je vyššia úroveň vzdelávaniaNové podnetyPotreba finančných prostriedkov a zmeny myslenia na zavádzanie do praxe
Zriadenie tried zameraných na cudzie jazykyzmysluplné zamerianie B tried, širšie spektrum výberu pre nadaných žiakovOslabenie matematických tried
Otázka zvyšnej triedy – nahromadenie slabých žiakov
Patríme do spoločnosť prestížnych škôl v jazykovom vzdelávaní – inšpirácia v zlepšovaní výchovno – vzdelávacieho procesuvýhody z toho plynúce, viď projekt Addvantage v časti projektyČasová náročnosť pre pedagógov, slabé finančné ohodnotenie
Dostatok možností pre zapojenie sa do projektov národných/ medzinárodnýchČasová náročnosť, slabé finančné ohodnotenie
Spolupráca s jazykovou školou Chelsea LearningBlízkosť k našej škole
Projekt Gesto pre mesto, RaiffeisenZískali sme základné materiálové vybavenie na skúšky Cambridge EnglishČasová náročnosť získavania hlasov

NEPODARILO SA NÁM USKUTOČNIŤ

  • Projekt eTwinning. Dôvod: pandémia koronavírusu
  • Nenadviazali sme kontakt so školami v zahraničí. Dôvod: Časová náročnosť, chýbajúce skúsenosti. Pandémia koronavírusu

PLÁNY NA ĎALŠIE OBDOBIE

Nadviazanie spolupráce s rešpektovanou jazykovou školu, za účelom nahradenia spolupráce s British Council.

Získavanie finančných prostriedkov pomocou projektov a grantov

Prostredníctvom programu Erazmus + sa pokúsiť nadviazať kontakt so školami v zahraničí s cieľom výmenných pobytov, alebo práce na určených cieľoch projektov v anglickom jazyku.

Sledovať výzvy projektov na VÚC Nitra.

Spolupráca s medzinárodne uznávaným lektorom oceneným British Council – Jason R. Levine – Fluency MC

Ďalšie vzdelávanie pedagógov.

Užšia spolupráca s prvým stupňom.

Spolupráca s metodickým centrom.

Zapájanie sa do súťaží v jazykových časopisoch s možnosťou získania atraktívnych cien.

Spolupráca s jazykovou školou Chelsea Learning

Dňa 30.06.2021 v Šali                                                                              ____________________________

Zapísal: Mgr. Ľubomír Čagánek