Jazykové časopisy

Žiaci si môžu na začiatku školského roka objednať u svojho učiteľa anglického jazyka časopisy od jazykovej úrovne začiatočníci až po úroveň stredne pokročilých. Časopis pre začiatočníkov má názov Ready. Časopis pre mierne pokročilých sa volá Gate. Stredne pokročilí žiaci si môžu objednať časopis  Bridge. Za celý rok žiak dostane desať čísel časopisu za výbornú cenu – 10 eur. Prácu s časopismi ocenia aj vyučujúci anglického jazyka. Žiaci môžu taktiež odpovedať na rôzne otázky a súťaže a vyhrať cenné výhry. Pre nemecký jazyk je taktiež možné si objednať časopisy v nemeckom jazyku. Cena za 10 čísel nemeckého časopisu je 14 eur. Jednotlivé časopisy podľa náročnosti predstavia žiakom na hodine učitelia/ učiteľky cudzích jazykov.