Jazykové časopisy

Žiaci si môžu na začiatku školského roka objednať u svojho učiteľa anglického jazyka časopisy od jazykovej úrovne A1 až B2. Ready A1 – A2, Gate A2 – B1, Bridge B1 – B2. Za celý rok žiak dostane desať čísel časopisu za výbornú cenu – iba 8 eur.