Učebne CJ

Tu bude rozpis učební cudzích jazykov:

UČEBŇA CJ I

1.2.3.4.5.6.7.-8.
Pondelok5.A
N.S.
6.B
N.S.
6.C
Ľ.Č.
5.C
N.S.
9.A
KAJ An.B.
Zlepšíme si angličtinu
Ľ.Č.
Utorok5.A
N.S.
5.C
N.S.
.7.A
An.B.
8.B
N.S.
Streda6.B
N.S.
.8.B
N.S.
5.A
N.S.
5.C
N.S.
9.A
KAJ An.B.
9.A
KAJ An.B.
Štvrtok7.A
An.B.
6.C
Ľ.Č.
5.A
N.S.
9.C
NEJ K.B.
Je to iba film (?)
T.V.
Piatok8.B
N.S.
6.B
N.S.
5.C
N.S.
7.A
An.B.
6.C
Ľ.Č.

UČEBŇA CJ II

1.2.3.4.5.6.
Pondelok9.C
Ľ.Č.
5.B
S.T.
7.ABC
KAJ S.T.
8.A
S.T.
6.A
S.T.
Utorok5.B
S.T.
7.BC
Ľ.Č.
9.C
NEJ K.B.
Streda9.C
Ľ.Č.
7.ABC
KAJ S.T.
8.A
S.T.
5.B
S.T.
Štvrtok8.BC
NEJ K.B.
7.BC
Ľ.Č.
5.B
S.T.
8.A
S.T.
6.A
S.T.
Piatok7.B,C
Ľ.Č.
9.C
Ľ.Č.
6.A
S.T.

MULTIFUNKČNÁ UČEBŇA

1.2.3.4.5.6.
Pondelok5.A
ANJ Ľ.Č.
8.C
NEJ H.M.
7.AC
NEJ H.M.
8.A
ANJ An.B.
9.A
NEJ K.B.
Utorok5.A
ANJ Ľ.Č.
Streda7.AC
NEJ H.M.
8.A
ANJ An.B.
9.A
NEJ K.B.
Štvrtok8.C
NEJ H.M.
8.A
ANJ An.B.
Piatok5.AB
EV NBV Z.T.
8.A
NEJ K.B.