Prečo to vlastne robíme?

Naša škola sa venuje príprave žiačok a žiakov na absolvovanie medzinárodne platných jazykových skúšok Cambridge English. Úspešné absolvovanie jazykových skúšok a s tým spojené ovládanie anglického jazyka na vysokej úrovni môže zohrať kľúčovú úlohu pri prijatí  na najlepšie školy alebo neskôr pri pracovnom uplatnení sa v živote. A dokonca má i iné benefity ako napr. väčšiu rozhľadenosť, prístup k materiálom v rôznych oblastiach, možnosť cestovania, porozumenie filmov, piesní a mnoho iných.
Príprava žiakov na jazykové skúšky je bezplatná. Žiakom je zdarma poskytnuté všetko čo potrebujú ku danej príprave. (Skúšobné testy, knihy na rozvíjanie čitania …) Žiaci si iba platia predplatné časopisu v anglickom jazyku. Tento rok stojí predplatné na celý rok 13 Eur.
Samotné žiačky a žiaci si platia iba za skúšky. Ich ceny si môžete pozrieť u nášho partnera na webovej stránke: 

https://www.ihbratislava.sk/sk/cambridgeske-skusky/terminy-cambridge-skusok

Všetky prestížne školy venujúce sa vyučovaniu cudzích jazykov majú vo svojom portfóliu aj prípravu a dokonca povinnosť zložiť v určitom období medzinárodne uznávané jazykové skúšky Cambridge English. 

Naším cieľom v budúcnosti je zaviesť na našej škole voliteľný program Anglický jazyk +, Podmienkou prijatia do tohto programu by bola úroveň jazykových zručností v anglickom jazyku na úrovni pre A1, čo zodpovedá jazykovej skúške Cambridge English Starters. V prípade väčšieho záujmu žiakov by sa prijali žiaci s lepšími jazykovými zručnosťami. V tomto programe by mali žiačky a žiaci jednu hodinu anglického jazyka týždenne. Samozrejme, keďže to nie je dostatočné množstvo, žiaci by mali povinnosť prečítať každý mesiac jednu knihu na svojej jazykovej úrovni s vypracovaním úloh a taktiež by boli ponúknuté iné formy zdokonaľovania jazykových zručností.

Žiaci ochotní usilovne pracovať na svojich jazykových zručnostiach v anglickom jazyku boli schopní na konci

tretieho ročníka úspešne absolvovať skúšku na úrovni A1 (Cambridge English Movers)

vo štvrtom ročníku skúšku na jazykovej úrovni A2 Cambridge English Flyers

v piatom ročníku úroveň A2 Cambridge English Key English Test KET

v šiestom ročníku skúšku na jazykovej úrovni B1 Cambridge English Preliminary

v siedmom ročníku jazykovú skúšku na úrovni B2 Cambridge English First Certificate in English

 v ôsmom ročníku jazykovú skúšku na úrovni C1 Cambridge English Advanced 

 v deviatom ročníku úroveň C2 jazykovú skúšku Cambridge English Proficiency. 

Extra talentovaní žiaci môžu získať niektoré jazykové úrovne aj skôr – momentálne sa náš najlepší žiak Michal Vanya pripravuje na jazykovú skúšku na úrovni C2 Cambridge English Proficiency už v 8. ročníku. 

Na tieto plány nie sme samy a naším oficiálnym partnerom je International House v Bratislave. Je to dôveryhodný a renomovaný partner. International House v Bratislave je najväčšou jazykovou školou na Slovensku. Ako jediná škola na Slovensku patrí do celosvetovej siete jazykových škôl na svete, vďaka čomu si udržiava vysokú kvalitu a je pravidelne monitorovaná a kontrolovaná.

V súčasnosti prebieha príprava na jazykové skúšky prebieha v rámci krúžkov S angličtinou ďalej A1 – A2 (pondelok a streda) a S angličtinou ďalej B1 – B2 (utorok a štvrtok) vždy v čase od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I.  Vo vyšších úrovniach C1 – C2 prebieha príprava online. Tento rok je v príprave 50 žiačok a žiakov.

ROZPIS PREBIEHAJÚCEJ PRÍPRAVY

A1 – príprava prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu v pondelky od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I

 A2príprava prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu v stredy od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I

B1 – príprava prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu v utorky od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I

B2 – príprava prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu vo štvrtky od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I

C1, C2 – príprava prebieha online v aplikácii ZOOM v pondelky od 15:15 do 16:15

ABSOLVENTI CAMBRIDGE ENGLISH 2022/ 2023

Už tretí žiak získal certifikát C1

V týchto dňoch sme dostali výsledky našich najlepších žiakov z jazykových skúšok Cambridge English. Samuel Berec, ktorý skúšku absolvoval v deviatom ročníku úspešne zložil skúšku Cambridge English Advanced na jazykovej úrovni C1 a stal sa už tretím žiakom našej školy, ktorý je držiteľom tohto hodnotného certifikátu.
K Samuelovi sa úspešným zložením skúšky pridali ešte dvaja naši žiaci Michal Vanya a Radovan Šmida, ktorí úspešne zložili jazykovú skúšku Cambridge English First Certificate in English na jazykovej úrovni B2.
Žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom napredovaní v jazykových zručnostiach v anglickom jazyku a v ich budúcnosti, na ktorú sa dobre pripravujú.
Príprava prebiehala v našom prípravnom centre: Cambridge English Exam Preparation Centre a skúšku zložili u nášho zmluvného partnera – najväčšej súkromnej jazykovej škole na Slovensku: International House v Bratislave.

Samuel Berec je na fotografii druhý zľava.

Najviac žiakov absolvovalo skúšku Cambridge English Flyers A2

Až deväť žiakov a žiačok absolvovalo jazykovú skúšku Cambridge English Flyers na jazykovej úrovni A2. Väčšinou sú to žiaci a žiačky piateho ročníka, pre ktorých to môže byť štart ku rýchlejšiemu napredovaniu v anglickom jazyku. V našom Cambridge English Exam Preparation centre sa snažíme zachytiť talentovaných a tých, ktorí majú záujem zrýchliť svoje napredovanie v anglickom jazyku. Naviac tým získavajú celosvetovo platný jazykový certifikát, ktorí im otvára cestu k väčším možnostiam v ďalšom vzdelávaní a v budúcom zamestnaní. Príprava prebieha zdarma a žiaci si platili iba poplatok za skúšku, ktorý bol v tomto prípade 65 eur. Výsledky sa dozvieme do 6 týždňov, písomná časť skúšky je totiž vyhodnocovaná v  zahraničí.

Zoznam žiakov na fotke zľava: Jakub Vágó, Hugo David Zilizi, Alex Zozuľák, Lukáš Gyurík, Matteo Maranesi, Anabella Takácsová, Lea Kisteleki a Hanka Zadrabajová.  

Prvá žiačka s certifikátom C1

Stella Tamara Tóthová je naša prvá žiačka, ktorá z našej školy odchádza z celosvetovo uznávaným certifikátom Cambridge English na jazykovej úrovni C1.

Cambridge English skúšky

Cambridge English First Certificate in English for Schools absolvovalo šesť našich žiakov a žiačok dňa 26.06.2021 v historickom centre Bratislavy u nášho partnera British Council. Na fotografii sú žiaci cestou na skúšku.  

Všetci žiaci skúšku úspešne zvládli. Dve žiačky vďaka vysokému skóre dosiahli certifikát Cambridge English na úrovni C1. Obidve žiačky sa už teraz pripravujú na Cambridge English Proficiency C2. Ďalšie veľké pozitívum je, že náš žiak Martin Kišš zvládol skúšku ako žiak piateho ročníka, čiže ak bude na pokračovať v príprave v našom prípravnom centre, tak môže dosiahnuť výnimočné výsledky a už na základnej škole môže udať smerovanie svojej kariéry. Výsledky skúšky každého žiaka môžete vidieť vľavo, pri prvých šiestich menách.     

———————————————————————————————— 

Naša škola rozvíja tradíciu príprav na absolvovanie medzinárodne platných jazykových skúšok. Ich úspešné absolvovanie môže pomôcť pri vstupe na prestížne školy, zahraničné študijné pobyty a perspektívne pomôžu aj pri nájdení si atraktívneho zamestnania.

Všetky prestížne školy venujúce sa vyučovaniu cudzích jazykov majú vo svojom portfóliu aj prípravu a dokonca povinnosť zložiť v určitom období medzinárodne uznávané jazykové skúšky. Naším cieľom je, aby žiaci po piatom ročníku boli schopní úspešne absolvovať skúšku na úrovni A1 (Cambridge English Movers), po siedmom ročníku úroveň A2 (Cambridge English KET) a v deviatom ročníku úroveň B1 (Cambridge English PET). Usilovní žiaci alebo žiačky by mohli úspešne absolvovať aj jazykovú skúšku na úrovni B2. Extra talentovaní žiaci môžu získať Cambridge English C1 alebo dokonca C2.

Nevyhnutnou podmienkou na takýto cieľ je zachytiť týchto žiakov čo najskôr a intenzívne s nimi pracovať. V súčasnosti máme prvú hviezdičku a na skúšku Cambridge English sa pripravuje aj jedna žiačka druhého ročníka našej školy. Títo žiaci a žiačky sú dosahujú skvelé výsledky v jazykových olympiádach. Posledné tri roky sa nám podarilo vyhrávať okresné kolá a na krajskej úrovni patríme medzi najlepšie školy. V súčasnosti pracujeme na tom, aby sa naši žiaci prebojovali cez kraj a  mohli súťažiť aj na celoštátnej úrovni. Za prvé tri miesta v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole získavajú body na prijímanie na prestížne stredné školy.

Na tieto plány nie sme samy a naším oficiálnym partnerom je International House v Bratislave. Je to dôveryhodný a renomovaný partner. International House v Bratislave je najväčšou jazykovou školou na Slovensku. Ako jediná škola na Slovensku patrí do celosvetovej siete jazykových škôl na svete, vďaka čomu si udržiava vysokú kvalitu a je pravidelne monitorovaná a kontrolovaná.

Príprava na jazykové skúšky prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu alebo v rámci individuálneho vedenia žiakov. V čase pandémie koronavírusu prebieha príprava online v aplikácii Microsoft Office Teams. V súčasnosti je v príprave 37 žiačok a žiakov.

 

V rámci prípravy na jazykové skúšky poskytuje naša škola tieto výhody:

– bezplatná príprava

– bezplatné poskytnutie všetkých potrebných materiálov

– viacročné skúsenosti

 – sprevádzanie žiaka na samotnej skúške (Bratislava)

– slávnostné odovzdávanie jazykových certifikátov

– vybavenie všetkých formalít

– skúška v profesionálnom prostredí (International House)

– partnerstvo školy s najväčšou jazykovou školou na Slovensku International House

                        

 Prebiehajúca príprava/ Dosiahnuté úspechy

1. Michal Vanya

Cambridge English C2

držiteľ Cambridge English C1

3. miesto v olympiáde v ANJ – krajské kolo

 

2. Juraj Rekeň

Cambrige English C2

držiteľ Cambridge English C1

4. miesto v olympiáde ANJ – krajské kolo

 

3. Timea Pecserke

Cambridge English C1

držiteľka Cambridge English B2

 

4. Samuel Kusý

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2 

 

5. Ondrej Bartošovič

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2

 

6. Ladislav Mlčúch

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2

 

7. Martin Kišš

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2

 

8. Fabio Maranesi

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B1

 

9. Liliana Kusá

Cambridge English B2

držiteľka Cambridge English B1

 

10. Roman Pribula

Cambridge English B2

držiteľk Cambridge English B1

 

11. Matej Suchý

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

 

12. Matteo Maranesi

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

 

13. Lukáš Gyurík

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

 

14. Sofia Maršáleková

Cambridge English B2

držiteľka Cambridge English B1

 

15. Richard Stručka

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

 

16. Sebastian Laurenčík 

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

 

17. Hanka Zadrabajová 

Cambridge English B2

držiteľka Cambridge English B1

 

18. Alexandra Hajdu

Cambridge English B2

 

19. Michal Vnuk

Cambridge English B1

 

20. Pavlína Malá

Cambridge English B1

 

21. Daniela Bobocká

Cambridge English B1

 

22. Kristian Baťka

Cambridge English B1

držiteľ Cambridge English A2 KET

 

23. Veronika Machová

Cambridge English B1

 

24. Roland Latika

Cambridge English B1

 

25. Linda Tóthová

Cambridge English B1

 

26. Karolína Rábeková

Cambridge English B1

      držiteľka Cambridge English A2 Flyers

 

27. Dávid Rábek

Cambridge English B1

 držiteľ Cambridge English A2 Flyers

  

28. Zuzana Pomykal

Cambridge English B1

 

29. Milan Moťovský 

Cambridge English A2 KET

držiteľ Cambridge English A1 Movers

 

30. Martina Farkašová 

Cambridge English A2 KET

držiteľka Cambridge English A2 Flyers

 

31. Tamara Mlčúchová

Cambridge English A2 KET

 

32. Šimon Suchý

Cambridge English A2 KET

 

33. Zuzana Farkašová

Cambridge English A2 Flyers

držiteľka Cambridge English A1 Movers

 

34. Filip Pajdič

Cambridge English A2 Flyers

držiteľ Cambridge English A1 Movers

 

35. Radka Putzová

Cambridge English A2 Flyers

 

36. Denis Varga

Cambridge English A2 Flyers

 

37. Ema Bučeková

Cambridge English A2 Flyers

 

38. Charlotte Mitlíková

Cambridge English A1 Movers

 

39. Soňa Kozárová

Cambridge English A1 Movers

 

40. Viktor Sabo

Cambridge English A1 Movers

 

41. Izabela Takáčová

Cambridge English A1 Movers 

 

42. Nina Popluhárová

Cambridge English preA1 Starters

 

43. Nikola Lenická 

Cambridge English preA1 Starters

 

44. Viliam Krásny

Cambridge English preA1 Starters

 

45. Alexandra Bánová

Cambridge English preA1 Starters

 

46. Dominik Trešňák

Cambridge English preA1 Starters

 

47. Martin Horváth

Cambridge English preA1 Starters

 

48. Ela Lenčéšová

Cambridge English preA1 Starters

 

49. Laura Liptaiová

Cambridge English preA1 Starters

 

 

 

 

 

 

Jazykové skúšky Cambridge Assessment English sú uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore na celom svete.

Niekoľko desiatok úspešne absolvovaných skúšok svedčí o naších úspechoch a spokojnosti žiakov i rodičov. 

Víziou vedúceho predmetovej komisie je priame prepojenie absolvovania jazykových skúšok na vzdelávací proces na našej škole. Toto prepojenie uplatňuje väčšina škôl, ktorých úroveň jazykového vzdelávania je na najvyššej úrovni v rámci Slovenskej republiky i v celosvetovom meradle.

Popis znalostí pre jazykové úrovne angličtiny:

A1 (Úplný začiatočník, Beginner) – Starters, Movers (skúšku Movers by mal zvládnuť žiak na konci 5. ročníka ZŠ)

A2 (Začiatočník, Elementary) – Flyers (Žiak ovláda základy anglického jazyka. Podľa Školského štátneho vzdelávacieho plánu by mal túto úroveň dosiahnuť na konci 9. ročníka.

B1 (Mierne pokročilý, Intermediate) – Preliminary (žiak je schopný participácie v  medzinárodných projektoch, môže absolvovať výmenné pobyty v rámci projektu Erazmus+)

B2 (Stredne pokročilý, Upper-intermediate) – First Certificate in English (certifikát vyžaduje väčšina zamestnávateľov pri práci v anglicky hovoriacom prostredí)

C1 (Pokročilý, Advanced) – Cambridge Advanced Certificate (úroveń požadovaná pri učiteľoch ANJ )

C2 (Expert, Proficient User) – prekladatelia, tlmočníci, profesionálna úroveň