Cambridge English skúšky

Novinka:

V krátkej dobe očakávame prísun prostriedkov vo výške 1000 eur z úspešného projektu Zlepšíme si angličtinu. Z týchto prostriedkov budú zakúpené prípravné materiály a ešte väčšia zodpovednosť sa presunie na žiačky/ žiakov. potom budú stretnutia prebiehať v mesačných intervaloch, kde na stretnutiach budeme kontrolovať prácu žiakov s materiálmi a bude prebiehať samotná príprava. Ďakujeme za pochopenie.

———————————————————————————————— 

Naša škola rozvíja tradíciu príprav na medzinárodne platné jazykové skúšky. Ich úspešné absolvovanie môže slúžiť ako vstupenka na prestížne školy, medzinárodné projekty a perspektívne pomôžu pri nájdení si atraktívneho zamestnania.

Všetky prestížne školy venujúce sa vyučovaniu cudzích jazykov majú v svojom portfóliu aj prípravu a dokonca povinnosť zložiť v určitom období medzinárodne uznávané jazykové skúšky. Naším cieľom je, aby žiaci po piatom ročníku boli schopní úspešne absolvovať skúšku na úrovni A1 (Cambridge English Movers), po siedmom ročníku úroveň A2 (Cambridge English KET) a v deviatom ročníku úroveň B1 (Cambridge English PET).

V našej škole máme aj veľa jazykovo nadaných a snaživých žiakov. Niektorí z nich sa v súčasnosti pripravujú na absolvovanie úrovne B2 (Cambridge English FCE), čo je už maturitná úroveň. Dokonca sa medzi našimi žiakmi nájdu aj výnimočné talenty a títo žiaci by mohli dosiahnuť aj úroveň C1 (Cambridge English Advanced). Nevyhnutnou podmienkou je zachytiť týchto žiakov čo najskôr a intenzívne s nimi pracovať. Títo žiaci sú schopní v budúcnosti dosahovať i výnimočné výkony pri jazykových olympiádach. Posledné tri roky sa nám podarilo tretí krát vyhrať okresné kolá a v súčasnosti pracujeme na tom, aby sa naši žiaci prebojovali aj cez kraj a  mohli súťažiť aj na celoštátnej úrovni

Na tieto plány nie sme samy a preto je naším oficiálnym partnerom British Council. Z tohto partnerstva vyplývajú škole rôzne výhody pre žiakov, učiteľov, rodičov a i pre samotnú školu. Viac informácii sa môžete dozvedieť na oficiálnej stránke British Council, kde je naša škola zverejnená medzi inými prestížnymi školami.  (www.britishcouncil.sk)

Túto aktivitu vykonávame už tri roky a máme desiatky úspešných absolventov skúšok A1 až A2, tento rok pripravujeme žiakov aj na úrovne B1 a B2.

Príprava na jazykové skúšky prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu alebo v rámci individuálneho vedenia žiakov. V čase koronakrízy prebieha príprava online v aplikácii Microsoft Office Teams. V súčasnosti je v príprave 23 žiakov.

Časový rozpis príprav:

Pondelok: Cambridge English Starters Pre A1

Utorok: Cambridge English Movers A1

Streda: Cambridge English KET A2

Štvrtok: Cambridge English PET B1

Piatok: Cambridge English FCE B2

 Vždy v rovnakom čase od 13:50 do 14:45 v týždňových intervaloch.

V rámci prípravy na jazykové skúšky poskytuje naša škola tieto výhody:

– bezplatná príprava

– bezplatné poskytnutie všetkých potrebných materiálov

– viacročné skúsenosti

 – sprevádzanie žiaka na samotnej skúške (Bratislava)

– slávnostné odovzdávanie jazykových certifikátov

– vybavenie všetkých formalít

– skúška v profesionálnom prostredí (British Council)

– partnerstvo školy s British Council

 Prebiehajúca príprava/ Príprava prebieha podľa plánu: Áno/ Nie:

1. Van Nguyen Bao Cambridge English FCE B2 2. miesto krajské kolo 

Áno

2. Imrich Šarkӧzi Cambridge English FCE B2  3. miesto krajské kolo                                    Áno   

 3. Stella Tamara Tóthová Cambridge English FCE B2      

Áno   

4. Juraj Rekeň Cambridge English FCE B2                              1. miesto okresné kolo             Áno  

5. Samuel Vojtela Cambridge English PET B1      

Áno   

6. Samuel Egri Cambridge English PET B1           

Áno         

7. Martin Nagy Cambridge English PET B1     

Nie           

8. Sarah Ciara Šachová Cambridge English PET B1      

Áno  

               

9. Martin Kišš Cambridge English PET B1            

Nie               

10. Fabio Maranesi Cambridge English PET B1  

Áno   

11. Matej Oždáni Cambridge English PET B1      

Áno      

  12. Lenka Nogová Cambridge English PET B1     

Áno

13. Stella Tarčová Cambridge English KET A2   

Áno    

14. Radovan Šmída Cambridge English KET A2 

Áno

15. Maximilián Csimma Cambridge English KET A2

Áno

16. Filip Lenický Cambridge English KET A2   

Áno

17. Natália Noemi Reháková  Cambridge  English KET A2  

Áno        

18. Lukáš Gyurík Cambridge English KET 2

Áno     

19. Andrej Valent Cambridge English Movers A1      

Áno

20. Róbert Bórik Cambridge English Movers A1    

Áno    

21. Tomáš Botka Cambridge English Starters Pre A1    

Áno     

22. Sofia Jánošová Cambridge English Starters Pre A1   

Áno

23. Maxim Miškovič Cambridge English Starters Pre A1

Áno

Jazykové skúšky Cambridge Assessment English sú uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore na celom svete.

Niekoľko desiatok úspešne absolvovaných skúšok svedčí o naších úspechoch a spokojnosti žiakov i rodičov. 

Víziou vedúceho predmetovej komisie je priame prepojenie absolvovania jazykových skúšok na vzdelávací proces na našej škole. Toto prepojenie uplatňuje väčšina škôl, ktorých úroveň jazykového vzdelávania je na najvyššej úrovni v rámci Slovenskej republiky i v celosvetovom meradle.

Popis znalostí pre jazykové úrovne angličtiny:

A1 (Úplný začiatočník, Beginner) – Starters, Movers (skúšku Movers by mal zvládnuť žiak na konci 5. ročníka ZŠ)

A2 (Začiatočník, Elementary) – Flyers (Žiak ovláda základy anglického jazyka. Podľa Školského štátneho vzdelávacieho plánu by mal túto úroveň dosiahnuť na konci 9. ročníka, na našej škole žiaci 9. ročníka dosahujú minimálnu úroveň medzi A2 a B1, niektoré skupiny aj B1 a žiaci, ktorí nás reprezentujú na olympiádach i úroveň B2)

B1 (Mierne pokročilý, Intermediate) – Preliminary (žiak je schopný participácie v  medzinárodných projektoch, môže absolvovať výmenné pobyty v rámci projektu Erazmus+)

B2 (Stredne pokročilý, Upper-intermediate) – First Certificate in English (certifikát vyžaduje väčšina zamestnávateľov pri práci v anglicky hovoriacom prostredí)

C1 (Pokročilý, Advanced) – Cambridge Advanced Certificate (úroveń požadovaná pri učiteľoch ANJ na 2. stupni ZŠ)

C2 (Expert, Proficient User) – prekladatelia, tlmočníci