Momentálne je v príprave 36
žiačok/ žiakov.

Naša škola sa venuje príprave žiačok a žiakov na absolvovanie najuznávanejších medzinárodne platných jazykových skúšok Cambridge English. Na škole už štvrtý rok funguje Cambridge English Exam Preparation centre, kde sa môe prihlásiť každá žiačka/ žiak našej školy a môže sa tu bezplatne pripraviť na jazykovú skúšku Cambridge English. Príprava na jednu skúšku trvá jeden školský rok a prebieha na krúžkoch anglického jazyka S angličtinou ďalej I (jazykové úrovne A1 – A2)  a S angličtinou ďalej II (jazykové úrovne B1 – B2). Na jazykové úrovne C1 – C2 sa taktiež žiaci pripravujú bezplatne a príprava prebieha online jednu hodinu týždenne. Jediná vec, čo sa od žiakov vyžaduje, je objednanie si jazykového časopisu príslušnej úrovne. Cena predplatného časopisu bola minulý školský rok 13 Eur. Všetky ostatné materiály potrebné k príprave dostáva žiak k zapožičaniu zdarma. Za samotnú skúšku sa už platí. Aktuálne ceny za skúšky sú nasledovné:  Cambridge English preA1 65 Eur, A1 68 Eur, A2 70 Eur/ 115 Eur, B1 140 Eur, B2 200 Eur, C1 220 Eur, C2 235 Eur.   
Jazykové skúšky Cambridge English sú najuznávanejšie jazykové skúšky na svete a majú celoživotnú platnosť. Kvalitu skúšok zabezpečuje jedna z najlepších univerzít na svete
 University of Cambridge.
  Úspešné absolvovanie jazykových skúšok a s tým spojené ovládanie anglického jazyka na vysokej úrovni môže zohrať kľúčovú rolu pri prijatí žiačky/ žiaka  na najlepšie školy alebo neskôr pri hľadaní si práce. 
V neposlednom rade má ovládanie anglického jazyka na vysokej úrovni i iné benefity napr. väčšiu rozhľadenosť, prístup k materiálom s rôznym zameraním, možnosť cestovania, porozumenie filmov, piesní, možnosť komunikovať s inými ľuďmi po celom svete … 
Znalosť anglického jazyka na profesionálnej úrovni úplne zmeniť váš život!
Naše žiačky a žiakov sme schopní priviesť až ku profesionálnemu ovládaniu anglického jazyka, čomu zodpovedá úspešné zvládnutie jazykovej úrovne C2.
Najlepšie predpoklady získať čo najvyššiu jazykovú úroveň majú žiačky/ žiaci, ktorí sa na prípravu prihlásia čím skôr. Minulý školský rok sme pripravovali žiačky/ žiakov už od tretieho ročníka. Budúci školský rok chceme začať už v druhom ročníku. 
Jediná podmienka je prihlásiť žiačku/ žiaka na krúžok S angličtinou ďalej. Odporúčame zahlásiť žiačku/ žiaka na krúžok čo najskôr, lebo kapacita krúžkov je obmedzená! Na prípravu na jazykové úrovne C1 a C2 sa vyžaduje súhlas rodičov. Prihlasovanie tu prebieha jednoduchým nahlásením pánovi učiteľovi Mgr. Ľubomírovi Čagánekovi. 


Naše doteraz najlepšie výsledky sú:

v treťom ročníku úroveň B1 (Roman Pribula)

v piatom ročníku úroveň B2 (Timea Pecserke)

v siedmom ročníku úroveň C1 (Michal Vanya)

 
 Momentálne sa náš najlepší žiak Michal Vanya pripravuje na jazykovú skúšku na úrovni C2 Cambridge English Proficiency už v 8. ročníku. 

Na tieto plány nie sme samy. Naším oficiálnym partnerom je International House v Bratislave. Je to dôveryhodný a renomovaný partner. International House v Bratislave je najväčšou jazykovou školou na Slovensku. Ako jediná škola na Slovensku patrí do celosvetovej siete jazykových škôl na svete, vďaka čomu si udržiava vysokú kvalitu a je pravidelne monitorovaná a kontrolovaná. Zástupca našej školy Mgr. Ľubomír Čagánek postupne získava všetky medzinárodne platné certifikáty spojené s prípravou žiakov.  

ROZPIS PREBIEHAJÚCEJ PRÍPRAVY

A1 – príprava prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu v pondelky od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I

 A2príprava prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu v stredy od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I

B1 – príprava prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu v utorky od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I

B2 – príprava prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu vo štvrtky od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I

C1 a C2 – príprava prebieha online v aplikácii ZOOM v pondelky od 15:15 do 16:15

Vyhodnotenie školského kola olympiády v anglickom jazyku

ABSOLVENTI CAMBRIDGE ENGLISH 2022/ 2023

Už tretí žiak získal certifikát C1

V týchto dňoch sme dostali výsledky našich najlepších žiakov z jazykových skúšok Cambridge English. Samuel Berec, ktorý skúšku absolvoval v deviatom ročníku úspešne zložil skúšku Cambridge English Advanced na jazykovej úrovni C1 a stal sa už tretím žiakom našej školy, ktorý je držiteľom tohto hodnotného certifikátu.
K Samuelovi sa úspešným zložením skúšky pridali ešte dvaja naši žiaci Michal Vanya a Radovan Šmida, ktorí úspešne zložili jazykovú skúšku Cambridge English First Certificate in English na jazykovej úrovni B2.
Žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom napredovaní v jazykových zručnostiach v anglickom jazyku a v ich budúcnosti, na ktorú sa dobre pripravujú.
Príprava prebiehala v našom prípravnom centre: Cambridge English Exam Preparation Centre a skúšku zložili u nášho zmluvného partnera – najväčšej súkromnej jazykovej škole na Slovensku: International House v Bratislave.

Samuel Berec je na fotografii druhý zľava.

Najviac žiakov absolvovalo skúšku Cambridge English Flyers A2

Až deväť žiakov a žiačok absolvovalo jazykovú skúšku Cambridge English Flyers na jazykovej úrovni A2. Väčšinou sú to žiaci a žiačky piateho ročníka, pre ktorých to môže byť štart ku rýchlejšiemu napredovaniu v anglickom jazyku. V našom Cambridge English Exam Preparation centre sa snažíme zachytiť talentovaných a tých, ktorí majú záujem zrýchliť svoje napredovanie v anglickom jazyku. Naviac tým získavajú celosvetovo platný jazykový certifikát, ktorí im otvára cestu k väčším možnostiam v ďalšom vzdelávaní a v budúcom zamestnaní. Príprava prebieha zdarma a žiaci si platili iba poplatok za skúšku, ktorý bol v tomto prípade 65 eur. Výsledky sa dozvieme do 6 týždňov, písomná časť skúšky je totiž vyhodnocovaná v  zahraničí.

Zoznam žiakov na fotke zľava: Jakub Vágó, Hugo David Zilizi, Alex Zozuľák, Lukáš Gyurík, Matteo Maranesi, Anabella Takácsová, Lea Kisteleki a Hanka Zadrabajová.  

Prvá žiačka s certifikátom C1

Stella Tamara Tóthová je naša prvá žiačka, ktorá z našej školy odchádza z celosvetovo uznávaným certifikátom Cambridge English na jazykovej úrovni C1.

Cambridge English skúšky

Cambridge English First Certificate in English for Schools absolvovalo šesť našich žiakov a žiačok dňa 26.06.2021 v historickom centre Bratislavy u nášho partnera British Council. Na fotografii sú žiaci cestou na skúšku.  

Všetci žiaci skúšku úspešne zvládli. Dve žiačky vďaka vysokému skóre dosiahli certifikát Cambridge English na úrovni C1. Obidve žiačky sa už teraz pripravujú na Cambridge English Proficiency C2. Ďalšie veľké pozitívum je, že náš žiak Martin Kišš zvládol skúšku ako žiak piateho ročníka, čiže ak bude na pokračovať v príprave v našom prípravnom centre, tak môže dosiahnuť výnimočné výsledky a už na základnej škole môže udať smerovanie svojej kariéry. Výsledky skúšky každého žiaka môžete vidieť vľavo, pri prvých šiestich menách.     

———————————————————————————————— 

Naša škola rozvíja tradíciu príprav na absolvovanie medzinárodne platných jazykových skúšok. Ich úspešné absolvovanie môže pomôcť pri vstupe na prestížne školy, zahraničné študijné pobyty a perspektívne pomôžu aj pri nájdení si atraktívneho zamestnania.

Všetky prestížne školy venujúce sa vyučovaniu cudzích jazykov majú vo svojom portfóliu aj prípravu a dokonca povinnosť zložiť v určitom období medzinárodne uznávané jazykové skúšky. Naším cieľom je, aby žiaci po piatom ročníku boli schopní úspešne absolvovať skúšku na úrovni A1 (Cambridge English Movers), po siedmom ročníku úroveň A2 (Cambridge English KET) a v deviatom ročníku úroveň B1 (Cambridge English PET). Usilovní žiaci alebo žiačky by mohli úspešne absolvovať aj jazykovú skúšku na úrovni B2. Extra talentovaní žiaci môžu získať Cambridge English C1 alebo dokonca C2.

Nevyhnutnou podmienkou na takýto cieľ je zachytiť týchto žiakov čo najskôr a intenzívne s nimi pracovať. V súčasnosti máme prvú hviezdičku a na skúšku Cambridge English sa pripravuje aj jedna žiačka druhého ročníka našej školy. Títo žiaci a žiačky sú dosahujú skvelé výsledky v jazykových olympiádach. Posledné tri roky sa nám podarilo vyhrávať okresné kolá a na krajskej úrovni patríme medzi najlepšie školy. V súčasnosti pracujeme na tom, aby sa naši žiaci prebojovali cez kraj a  mohli súťažiť aj na celoštátnej úrovni. Za prvé tri miesta v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole získavajú body na prijímanie na prestížne stredné školy.

Na tieto plány nie sme samy a naším oficiálnym partnerom je International House v Bratislave. Je to dôveryhodný a renomovaný partner. International House v Bratislave je najväčšou jazykovou školou na Slovensku. Ako jediná škola na Slovensku patrí do celosvetovej siete jazykových škôl na svete, vďaka čomu si udržiava vysokú kvalitu a je pravidelne monitorovaná a kontrolovaná.

Príprava na jazykové skúšky prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu alebo v rámci individuálneho vedenia žiakov. V čase pandémie koronavírusu prebieha príprava online v aplikácii Microsoft Office Teams. V súčasnosti je v príprave 37 žiačok a žiakov.

 

V rámci prípravy na jazykové skúšky poskytuje naša škola tieto výhody:

– bezplatná príprava

– bezplatné poskytnutie všetkých potrebných materiálov

– viacročné skúsenosti

 – sprevádzanie žiaka na samotnej skúške (Bratislava)

– slávnostné odovzdávanie jazykových certifikátov

– vybavenie všetkých formalít

– skúška v profesionálnom prostredí (International House)

– partnerstvo školy s najväčšou jazykovou školou na Slovensku International House

                        

 Prebiehajúca príprava/ Dosiahnuté úspechy

1. Michal Vanya

Cambridge English C2

držiteľ Cambridge English C1

3. miesto v olympiáde v ANJ – krajské kolo

čakáme na výsledky skúšky

 

2. Juraj Rekeň

Cambrige English C2

držiteľ Cambridge English C1

4. miesto v olympiáde ANJ – krajské kolo

čakáme na výsledky skúšky

 

3. Samuel Kusý

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2

čakáme na výsledky skúšky

 

 

4. Michaela Vanyová

Cambridge English C1

prihlásená na skúšku: 26.7.2024

 

 

5. Fabio Maranesi

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

čakáme na výsledky skúšky 

 

6. Liliana Kusá

Cambridge English B2

držiteľka Cambridge English B1

čakáme na výsledky skúšky

 

7. Sebastian Laurenčík

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

čakáme na výsledky skúšky

 

8. Matej Suchý

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

čakáme na výsledky skúšky

 

9. Matteo Maranesi

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

 

10. Lukáš Gyurík

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

čakáme na výsledky skúšky

 

11. Richard Stručka

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

čakáme na výsledky skúšky

 

12. Hanka Zadrabajová 

Cambridge English B2

držiteľka Cambridge English B1

 

13. Roman Pribula 

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

 

14. Kriatian Baťka 

Cambridge English B1

držiteľ Cambridge English A2 KET 

čakáme na výsledky skúšky

 

 

15. Pavlína Malá

Cambridge English B1

 

16. Michal Vnuk 

Cambridge English B1

čakáme na výsledky skúšky

 

17. Veronika Machová

Cambridge English B1

čakáme na výsledky skúšky

 

18. Samuel Szalay

Cambridge English B1

držiteľ Cambridge English A2 KET

čakáme na výsledky skúšky

 

19. Ema Hamarová

Cambridge English B1

prihlásená na skúšku 8.11.2024

 

 

20.Zuzana Pomykal

Cambridge English A2 KET

čakáme na výsledky skúšky

 

21. Roland Latika

Cambridge English A2 KET

čakáme na výsledky skúšky

 

22. Milan Moťovský 

Cambridge English B1

čakáme na výsledky skúšky

 

23. Martina Farkašová 

Cambridge English A2 KET

držiteľka Cambridge English A2 Flyers

            čakáme na výsledky skúšky

 

24. Šimon Suchý

Cambridge English A1 Movers

            čakáme na výsledky skúšky

 

25. Zuzana Farkašová

Cambridge English A2 Flyers

držiteľka Cambridge English A1 Movers

              čakáme na výsledky skúšky

 

 

26. Filip Pajdič

Cambridge English A2 KET

držiteľ Cambridge English A1 Movers

             čakáme na výsledky skúšky

 

27. Tamara Mlčúchová

Cambridge English A1 Movers

čakáme na výsledky skúšky

 

28. Denis Varga

Cambridge English A1 Movers

čakáme na výsledky skúšky

 

29. Emma Bučeková

Cambridge English A2 Movers

čakáme na výsledky skúšky

 

30. Dominik Hecs 

 Cambridge English A2 KET

             čakáme na výsledky skúšky

 

31. Radka Putzová 

Cambridge English Movers A1

čakáme na výsledky skúšky

 

32. Nikola Lenická

Cambridge English Starters preA1

čakáme na výsledky skúšky

 

33. Charlotte Mitlíková

Cambridge English Movers A1

 

34. Ela Lenčéšová

Cambridge English Starters preA1

čakáme na výsledky skúšky

 

35. Sviatoslav Mylian

Cambridge English Starters pre A1

čakáme na výsledky skúšky

 

36. Eliana Oláhová

Cambridge English Starters preA1 

čakáme na výsledky skúšky

 

 

 

 

 

Jazykové skúšky Cambridge Assessment English sú uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore na celom svete.

Viac ako 100 úspešne absolvovaných skúšok svedčí o našich úspechoch a spokojnosti žiakov i rodičov. 

Víziou vedúceho predmetovej komisie je priame prepojenie absolvovania jazykových skúšok na vzdelávací proces na našej škole. Toto prepojenie uplatňuje väčšina škôl, ktorých úroveň jazykového vzdelávania je na najvyššej úrovni v rámci Slovenskej republiky i v celosvetovom meradle.

Popis znalostí pre jazykové úrovne angličtiny podľa Spoločného európskeho rámca pre cudzie jazyky so skúškou osvedčujúcou ich získanie:

A1 (Elementary) – EXAM Cambridge English for Young Learners of English Movers

A1 Movers can help your child:

 • understand basic instructions or take part in simple conversations
 • understand basic notices, instructions or information
 • complete basic forms and write notes, including times, dates and places.
 

 

A2 (Pre – intermediate) – EXAM Cambridge English Key English Test for Schools/ Canbridge English for Young Learners of English Flyers

An A2 Key for Schools qualification shows that a student can:

 • understand and use basic phrases and expressions
 • understand simple written English
 • introduce themselves and answer basic questions about themselves
 • interact with English speakers at a basic level.

B1 (Intermediate) – EXAM Cambridge English Preliminary for Schools 

A B1 Preliminary for Schools qualification shows that a student can:

 • read simple textbooks and articles in English
 • write letters and emails on everyday subjects
 • understand factual information
 • show awareness of opinions and mood in spoken and written English.

B2 (Upper-intermediate) – EXAM First Certificate in English 

A B2 First qualification shows that you can:

 • communicate effectively face-to-face, expressing opinions and presenting arguments
 • follow the news
 • write clear, detailed English, expressing opinions and explaining the advantages and disadvantages of different points of view
 • write letters, reports, stories and lots of other types of text.

C1 (Advanced) – EXAM Cambridge Advanced English 

A C1 Advanced qualification shows that you can:

 • follow an academic course at university level
 • communicate effectively at a managerial and professional level
 • participate with confidence in workplace meetings or academic tutorials and seminars
 • express yourself with a high level of fluency.

C2 (MASTERY) –  EXAM: Cambridge English: Proficiency

A C2 Proficiency qualification shows that you can:

 • study demanding subjects at the highest level, including postgraduate and PhD programmes
 • negotiate and persuade effectively at senior management level in international business settings
 • understand the main ideas of complex pieces of writing
 • talk about complex or sensitive issues, and deal confidently with difficult questions.