Ďaľší úspešní absolventi Cambridge English

V týchto dňoch sme obdržali výsledky našich žiakov z jazykových skúšok Cambridge English. Najväčšia jazyková škola na Slovensku nám vyslovila uznanie za kvalitnú prípravu v našom Cambridge English Exam Preparatiion Centre, Dvaja žiaci urobili skúšku s takým výborným skóre, že im bol udelený certifikát o stupeň vyšší ako bola samotná skúška. Ostatní kandidáti skúšku úspešne zložili. Žiaci a žiačka sa chcú pripravovať aj na náročnejšie skúšky na jazykovej úrovni B2 a C1. 

Výsledky:

Kristína Sudorová Cambridge English B2

Samuel Berec Cambridge English B2

Radovan Šmída Cambridge English B1

Fabio Maranesi Cambridge English B1

Maximilián Csimma Cambridge English B1

Stelka Tóthová v Slove Šaľanov

  • V najnovšom čísle Slova Šaľanov sa píše o našej bývalej žiačke Stelke Tóthovej, ktorá dosiahla veľký úspech a spolu s našou terajšou žiačkou Van Bao získala jazykový certifikát Cambridge English na úrovni C1. Obe sa teraz pripravujú v našom Cambridge English Exam Preparation Centre na absolvovanie skúšky Cambridge English Proficiency na úrovni C2.
  • Stella Tóthová a jej jazykový úspech

    Stella Tóthová zo Šale sa môže pochváliť jazykovým certifikátom na úrovni C1. Stella navštevovala Základnú školu s materskou školou Jozefa Murgaša, kde pripravujú v spolupráci s najväčšou jazykovou školou na Slovensku, International House v bratislave, žiakov na jazykové skúšky Cambridge English.

    Žiaci získali certifikáty na jazykovej úrovni B2 a C1. Jednou z nich je aj cieľavedomá Stella Tóthová, ktorá má len 15 rokov, no môže sa pochváliť certifikátom na úrovni C1. Tento rok začala štúdium na strednej škole. S angličtinou sa prvý krát stretla už v materskej škole a následne sa anglický jazyk učila 9 rokov na základnej škole a päť rokov v súkromnej jazykovej škole. “Štúdiu anglického jazyka sa, samozrejme, venujem v škole, ale k zdokonaleniu mi pomohlo najmä individuálne čítanie, počúvanie a konverzácia v angličtine. Veľa som sa naučila hlavne sama počas lockdownu čítaním článkov, kníh a sledovaním videí na internete,” hovorí o učení. “Žiaden konkrétny cieľ som nikdy nemala, len som sa chcela dozvedieť viac o témach, o ktorých v slovenčine ani češtine nie je veľa ľahko dostupných informácií (história módy, filozofia, ekonomika). V súčasnosti ma ale láka vysokoškolské štúdium vo veľkej Británii,” priznáva mladá Šalianka. Okrem anglického jazyka sa učí aj nemčinu.

    Počas pandémie ju dištnčne pripravoval na jazykové skúšky učiteľ Ľubomír Čagánek, vedúci predmetovej konisie cudzích jazykov na ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša. “Dištančná príprava trvala osem mesiacov, počas ktorých mi pomohol vypiľovať jazyk na vyššiu úroveň. Zároveň som sa venovala aj online konverzačným hodinám v jazykovej škole,” hovorí Stella. Pôvodne sa pripravovala na jazykovú skúšku na úrovni B2, na základe jej vysokého skóre jej však udelili jazykový certifikát na úrovni C1, ktorú väčšinou dosahujú až starší študenti. “Stella je veľmi rozunné dievča a jej výsledky ma veľmi potešili, verím, že sa jej bude dariť aj naďalej,” dodáva na záver pyšný učiteľ Ľubomír Čagánek. Stelle držíme palce v dosahovaní ďaľších výsledkov. (mh)  

Prvá žiačka s certifikátom C1

Stella Tamara Tóthová je naša prvá žiačka, ktorá z našej školy odchádza z celosvetovo uznávaným certifikátom Cambridge English na jazykovej úrovni C1.

Prvý krát u nášho nového partnera International House v Bratislave
zložilo jazykové skúšky Cambridge English Preliminary na jazykovej úrovni B1 päť našich žiakov

        Zľava: Maximilián Csimma, Samuel Berec, Fabio Maranesi, Radovan Šmida, Kristína Súdorová.

Cambridge English skúšky

Aktualita: 

Cambridge English First Certificate in English for Schools absolvovalo šesť naších žiakov a žiačok dňa 26.06.2021 v historickom centre Bratislavy u nášho partnera British Council. Na fotografii sú žiaci cestou na skúšku.  

Všetci žiaci skúšku úspešne zvládli. Dve žiačky vďaka vysokému skóre dosiahli certifikát Cambridge English na úrovni C1. Obidve žiačky sa už teraz pripravujú na Cambridge English Proficiency C2. Ďaľšie veľké pozitívum je, že náš žiak Martin Kišš zvládol skúšku ako žiak piateho ročníka, čiže ak bude na pokračovať v príprave v našom prípravnom centre, tak môže dosiahnuť výnimočné výsledky a už na základnej škole môže udať smerovanie svojej kariéry. Výsledky skúšky každého žiaka môžete vidieť vľavo, pri prvých šiestich menách.     

———————————————————————————————— 

Naša škola rozvíja tradíciu príprav na absolvovanie medzinárodne platných jazykových skúšok. Ich úspešné absolvovanie môže pomôcť pri vstupe na prestížne školy, zahraničné študijné pobyty a perspektívne pomôžu aj pri nájdení si atraktívneho zamestnania.

Všetky prestížne školy venujúce sa vyučovaniu cudzích jazykov majú vo svojom portfóliu aj prípravu a dokonca povinnosť zložiť v určitom období medzinárodne uznávané jazykové skúšky. Naším cieľom je, aby žiaci po piatom ročníku boli schopní úspešne absolvovať skúšku na úrovni A1 (Cambridge English Movers), po siedmom ročníku úroveň A2 (Cambridge English KET) a v deviatom ročníku úroveň B1 (Cambridge English PET). Usilovní žiaci alebo žiačky by mohli úspešne absolvovať aj jazykovú skúšku na úrovni B2. Extra talentovaní žiaci môžu získať Cambridge English C1 alebo dokonca C2.

Nevyhnutnou podmienkou na takýto cieľ je zachytiť týchto žiakov čo najskôr a intenzívne s nimi pracovať. V súčasnosti máme prvú hviezdičku a na skúšku Cambridge English sa pripravuje aj jedna žiačka druhého ročníka našej školy. Títo žiaci a žiačky sú dosahujú skvelé výsledky v jazykových olympiádach. Posledné tri roky sa nám podarilo vyhrávať okresné kolá a na krajskej úrovni patríme medzi najlepšie školy. V súčasnosti pracujeme na tom, aby sa naši žiaci prebojovali cez kraj a  mohli súťažiť aj na celoštátnej úrovni. Za prvé tri miesta v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole získavajú body na prijímanie na prestížne stredné školy.

Na tieto plány nie sme samy a naším oficiálnym partnerom je International House v Bratislave. Je to dôveryhodný a renomovaný partner. Inetrnational House v Bratislave je najväčšou jazykovou školou na Slovensku. Ako jediná škola na Slovensku patrí do celosvetovej siete jazykových škôl na svete, vďaka čomu si udržiava vysokú kvalitu a je pravidelne monitorovaná a kontrolovaná.

Príprava na jazykové skúšky prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu alebo v rámci individuálneho vedenia žiakov. V čase pandémie koronavírusu prebieha príprava online v aplikácii Microsoft Office Teams. V súčasnosti je v príprave 33 žiačok a žiakov.

 

V rámci prípravy na jazykové skúšky poskytuje naša škola tieto výhody:

– bezplatná príprava

– bezplatné poskytnutie všetkých potrebných materiálov

– viacročné skúsenosti

 – sprevádzanie žiaka na samotnej skúške (Bratislava)

– slávnostné odovzdávanie jazykových certifikátov

– vybavenie všetkých formalít

– skúška v profesionálnom prostredí (International House)

– partnerstvo školy s najväčšou jazykovou školou na Slovensku International House

                         – všetci žiaci pripravovaní na našej škole skúšky úspešne zvládli
 

 Prebiehajúca príprava/ Dosiahnuté úspechy

 

1. Van Nguyen Bao

Cambridge English Proficiency C2

 

držiteľka Cambridge English C1

2. miesto krajské kolo olympiády v ANJ

 

2. Juraj Rekeň

Cambridge English Advance C1

 

držiteľ Cambridge English B2

prebehne odovzdanie certifikátu

 

1. miesto v olympiáde v anglickom jazyku – okresné kolo

4. miesto v olympiáde v anglickom jazyku – krajské kolo

 

 3. Martin Kišš

 Cambridge English Advanced C1  

 

držiteľ Cambridge English B2

    prebehne odovzdávanie certifikátu       

   

4. Michal Vanya

                   Cambridge English B2

 1. miesto v olympiáde v anglickom           

                    jazyku – školské kolo

 

5.  Kristína  Sudorová 

držiteľka 

Cambridge English B2  

 

prebehne odovzdanie certifikátu

 

6. Samuel Berec 

Cambridge English C1

 

držiteľ 

Cambridge English B2 

 

prebehne odovzávanie certifikátu B2

 

7. Fabio Maranesi

Cambridge English B2

 

držiteľ Cambridge English B1

 

prebehne odovzdanie certifikátu

 

8. Radovan Šmida

Cambridge English B2

 

držiteľ

Cambridge English Preliminary B1

 

prebehne odovzdanie certifikátu

 

9. Maximilián Csimma

Cambridge English B2

 

držiteľ Cambridge English B1

 

prebehne odovzdanie certifikátu

 

10. Matej Oždáni

Cambridge English B1

      

11. Natália Noemi Reháková 

Cambridge English B1

                                     

12. Sara Potúčková

Cambridge English B1

 

  13. Stella Tarčová

Cambridge English B1   

 

14. Filip Lenický 

Cambridge English A2

žiak má dočasne prerušenú prípravu   

 

15. Lukáš Gyurík 

Cambridge English A 2

 

16. Ivana Štoderová 

Cambridge English B1

 

17. Lara Kurňavová

Cambridge English B1

pripravuje sa inde

 

18. Vanda Polakovičová

Cambridge English B1

 

19. Andrej Valent 

Cambridge English A2

 

20. Anton Ottinger

Cambridge English A2

 

21. Matej Suchý

Cambridge English A2

 

22. Lukáš Franko

Cambridge English A2

 

23. Emma Ferenceiová

Cambridge English A2

 

24. Hana Zadrabajová               Cambridge English A2

 

 25. Liliana Kusá                               Cambridge English A2                                                                                                                                                                                                              26. David Rábek       Cembridge English A2

 

27. Jakub Vágo

Canbridge English A2   

 

 28. Sofia Jánošová  

Cambridge English A2    

  

 29. Róbert Bórik 

Cambridge English A1   

 

30. Tomáš Botka 

Cambridge English A1    

   

31. Maximilián Miškovič

Cambridge English A1

 

32. Radka Putzová 

Cambridge English A1

 

               33. Zuzana Pomikalová                     ext.

         Cambridge English A1

                                  

Jazykové skúšky Cambridge Assessment English sú uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore na celom svete.

Niekoľko desiatok úspešne absolvovaných skúšok svedčí o naších úspechoch a spokojnosti žiakov i rodičov. 

Víziou vedúceho predmetovej komisie je priame prepojenie absolvovania jazykových skúšok na vzdelávací proces na našej škole. Toto prepojenie uplatňuje väčšina škôl, ktorých úroveň jazykového vzdelávania je na najvyššej úrovni v rámci Slovenskej republiky i v celosvetovom meradle.

Popis znalostí pre jazykové úrovne angličtiny:

A1 (Úplný začiatočník, Beginner) – Starters, Movers (skúšku Movers by mal zvládnuť žiak na konci 5. ročníka ZŠ)

A2 (Začiatočník, Elementary) – Flyers (Žiak ovláda základy anglického jazyka. Podľa Školského štátneho vzdelávacieho plánu by mal túto úroveň dosiahnuť na konci 9. ročníka.

B1 (Mierne pokročilý, Intermediate) – Preliminary (žiak je schopný participácie v  medzinárodných projektoch, môže absolvovať výmenné pobyty v rámci projektu Erazmus+)

B2 (Stredne pokročilý, Upper-intermediate) – First Certificate in English (certifikát vyžaduje väčšina zamestnávateľov pri práci v anglicky hovoriacom prostredí)

C1 (Pokročilý, Advanced) – Cambridge Advanced Certificate (úroveń požadovaná pri učiteľoch ANJ )

C2 (Expert, Proficient User) – prekladatelia, tlmočníci, profesionálna úroveň