ROZPIS PREBIEHAJÚCEJ PRÍPRAVY

A1 – A2 young lerners: príprava pebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu v utoroky od 14:00 do 16:00 v učebni cudzích jazykov I

A2 Key English Test (KET) príprava prebieha v škole vo štvrtky od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov II

B1 Preliminary (PET) príprava prebieha online v aplikácii MO Teams v utorky od 16:00 do 16:45 

B2 – C1 FCE or Advanced príprava prebieha online v aplikácii ZOOM vo štvrtky od 15:00 do 16:00

Už tretí žiak získal certifikát C1

V týchto dňoch sme dostali výsledky našich najlepších žiakov z jazykových skúšok Cambridge English. Samuel Berec, ktorý skúšku absolvoval v deviatom ročníku úspešne zložil skúšku Cambridge English Advanced na jazykovej úrovni C1 a stal sa už tretím žiakom našej školy, ktorý je držiteľom tohto hodnotného certifikátu.
K Samuelovi sa úspešným zložením skúšky pridali ešte dvaja naši žiaci Michal Vanya a Radovan Šmida, ktorí úspešne zložili jazykovú skúšku Cambridge English First Certificate in English na jazykovej úrovni B2.
Žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom napredovaní v jazykových zručnostiach v anglickom jazyku a v ich budúcnosti, na ktorú sa dobre pripravujú.
Príprava prebiehala v našom prípravnom centre: Cambridge English Exam Preparation Centre a skúšku zložili u nášho zmluvného partnera – najväčšej súkromnej jazykovej škole na Slovensku: International House v Bratislave.

Samuel Berec je na fotografii druhý zľava.

Najviac žiakov absolvovalo skúšku Cambridge English Flyers A2

Až deväť žiakov a žiačok absolvovalo jazykovú skúšku Cambridge English Flyers na jazykovej úrovni A2. Väčšinou sú to žiaci a žiačky piateho ročníka, pre ktorých to môže byť štart ku rýchlejšiemu napredovaniu v anglickom jazyku. V našom Cambridge English Exam Preparation centre sa snažíme zachytiť talentovaných a tých, ktorí majú záujem zrýchliť svoje napredovanie v anglickom jazyku. Naviac tým získavajú celosvetovo platný jazykový certifikát, ktorí im otvára cestu k väčším možnostiam v ďalšom vzdelávaní a v budúcom zamestnaní. Príprava prebieha zdarma a žiaci si platili iba poplatok za skúšku, ktorý bol v tomto prípade 65 eur. Výsledky sa dozvieme do 6 týždňov, písomná časť skúšky je totiž vyhodnocovaná v  zahraničí.

Zoznam žiakov na fotke zľava: Jakub Vágó, Hugo David Zilizi, Alex Zozuľák, Lukáš Gyurík, Matteo Maranesi, Anabella Takácsová, Lea Kisteleki a Hanka Zadrabajová.  

Prvá žiačka s certifikátom C1

Stella Tamara Tóthová je naša prvá žiačka, ktorá z našej školy odchádza z celosvetovo uznávaným certifikátom Cambridge English na jazykovej úrovni C1.

Cambridge English skúšky

Aktualita: 

Cambridge English First Certificate in English for Schools absolvovalo šesť naších žiakov a žiačok dňa 26.06.2021 v historickom centre Bratislavy u nášho partnera British Council. Na fotografii sú žiaci cestou na skúšku.  

Všetci žiaci skúšku úspešne zvládli. Dve žiačky vďaka vysokému skóre dosiahli certifikát Cambridge English na úrovni C1. Obidve žiačky sa už teraz pripravujú na Cambridge English Proficiency C2. Ďaľšie veľké pozitívum je, že náš žiak Martin Kišš zvládol skúšku ako žiak piateho ročníka, čiže ak bude na pokračovať v príprave v našom prípravnom centre, tak môže dosiahnuť výnimočné výsledky a už na základnej škole môže udať smerovanie svojej kariéry. Výsledky skúšky každého žiaka môžete vidieť vľavo, pri prvých šiestich menách.     

———————————————————————————————— 

Naša škola rozvíja tradíciu príprav na absolvovanie medzinárodne platných jazykových skúšok. Ich úspešné absolvovanie môže pomôcť pri vstupe na prestížne školy, zahraničné študijné pobyty a perspektívne pomôžu aj pri nájdení si atraktívneho zamestnania.

Všetky prestížne školy venujúce sa vyučovaniu cudzích jazykov majú vo svojom portfóliu aj prípravu a dokonca povinnosť zložiť v určitom období medzinárodne uznávané jazykové skúšky. Naším cieľom je, aby žiaci po piatom ročníku boli schopní úspešne absolvovať skúšku na úrovni A1 (Cambridge English Movers), po siedmom ročníku úroveň A2 (Cambridge English KET) a v deviatom ročníku úroveň B1 (Cambridge English PET). Usilovní žiaci alebo žiačky by mohli úspešne absolvovať aj jazykovú skúšku na úrovni B2. Extra talentovaní žiaci môžu získať Cambridge English C1 alebo dokonca C2.

Nevyhnutnou podmienkou na takýto cieľ je zachytiť týchto žiakov čo najskôr a intenzívne s nimi pracovať. V súčasnosti máme prvú hviezdičku a na skúšku Cambridge English sa pripravuje aj jedna žiačka druhého ročníka našej školy. Títo žiaci a žiačky sú dosahujú skvelé výsledky v jazykových olympiádach. Posledné tri roky sa nám podarilo vyhrávať okresné kolá a na krajskej úrovni patríme medzi najlepšie školy. V súčasnosti pracujeme na tom, aby sa naši žiaci prebojovali cez kraj a  mohli súťažiť aj na celoštátnej úrovni. Za prvé tri miesta v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole získavajú body na prijímanie na prestížne stredné školy.

Na tieto plány nie sme samy a naším oficiálnym partnerom je International House v Bratislave. Je to dôveryhodný a renomovaný partner. Inetrnational House v Bratislave je najväčšou jazykovou školou na Slovensku. Ako jediná škola na Slovensku patrí do celosvetovej siete jazykových škôl na svete, vďaka čomu si udržiava vysokú kvalitu a je pravidelne monitorovaná a kontrolovaná.

Príprava na jazykové skúšky prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu alebo v rámci individuálneho vedenia žiakov. V čase pandémie koronavírusu prebieha príprava online v aplikácii Microsoft Office Teams. V súčasnosti je v príprave 37 žiačok a žiakov.

 

V rámci prípravy na jazykové skúšky poskytuje naša škola tieto výhody:

– bezplatná príprava

– bezplatné poskytnutie všetkých potrebných materiálov

– viacročné skúsenosti

 – sprevádzanie žiaka na samotnej skúške (Bratislava)

– slávnostné odovzdávanie jazykových certifikátov

– vybavenie všetkých formalít

– skúška v profesionálnom prostredí (International House)

– partnerstvo školy s najväčšou jazykovou školou na Slovensku International House

                         – všetci žiaci pripravovaní na našej škole skúšky úspešne zvládli
 

 Prebiehajúca príprava/ Dosiahnuté úspechy

1. Michal Vanya

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2

2. miesto v olympiáde v ANJ – okresné kolo

1. miesto v olympiáde ANJ – školské kolo

 

2. Radovan Šmida

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2

2. miesto v olympiáde ANJ – školské kolo

doučovateľ ANJ pre

žiakov s levelom A1 – A2

 

  3. Juraj Rekeň

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2

 

4. Emma Ferenceiová

Cambridge English B2

držiteľka Cambridge English B1

 

5. Sofia Maršáleková

Cambridge English B2

držiteľka Cambridge English B1

 

6. Fabio Maranesi

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

 

7. Samuel Magyar 

Cambridge English B2

 

8. Ondrej Bartošovič

Cambridge English B2

 

9. Viktor Borkovič

Cambridge English B2

 

10. Tímea Pecsérke

Cambridge English B2

 

11. Ladislav Mlčúch

Cambridge English B2

 

12. Hana Regendová

Cambridge English B2

 

13. Zoja Rábeková

Cambridge English B1

 

14. Matej Suchý

Cambridge English B1

držiteľ Cambridge English A2 KET

 

15. Matteo Maranesi

Cambridge English B1

držiteľ Cambridge English A2 Flyers

 

16. Andrej Valent 

Cambridge English B1 

držiteľ Cambridge English A2 KET

 

17. Anton Ottinger

      Cambridge English B1

 držiteľ Cambridge English A2 KET

 

18. Lucia Lenčéšová

Cambridge English B1

 

19. Lukáš Gyurík 

Cambridge English B1

držiteľ Cambridge English A2 Flyers

 

20. Peter Lenčéš

Cambridge English B1

 

21. Samuel Kusý

Cambridge English B1

 

22.Liliana Kusá

Cambridge English B1

 

23. Hana Zadrabajová 

Cambridge English A2 KET

 držiteľka Cambridge English A2 Flyers 

 

24. Hugo David Zilizi

Cambridge English A2 KET

držiteľ Cambridge English A2 Flyers

          

 25. Karolína Rábeková

       Cambridge English A2 KET 

 

26. Dávid Rábek

 Cambridge English A2 KET 

  

27. Milan Moťovský 

Cambridge

 English A2 KET

 

28. Roman Pribula 

Cambridge English A2 KET

 

29. Kristián Baťka

Cambridge English A2 KET

 

30. Jakub Vágo

Cambridge English A2 KET

 

31. Dominik Hecs

Cambridge English A1

 

32. Radka Putzová

Cambridge English A1

 

 33. Zuzana Pomikalová     

     Cambridge English A1

 

Jazykové skúšky Cambridge Assessment English sú uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore na celom svete.

Niekoľko desiatok úspešne absolvovaných skúšok svedčí o naších úspechoch a spokojnosti žiakov i rodičov. 

Víziou vedúceho predmetovej komisie je priame prepojenie absolvovania jazykových skúšok na vzdelávací proces na našej škole. Toto prepojenie uplatňuje väčšina škôl, ktorých úroveň jazykového vzdelávania je na najvyššej úrovni v rámci Slovenskej republiky i v celosvetovom meradle.

Popis znalostí pre jazykové úrovne angličtiny:

A1 (Úplný začiatočník, Beginner) – Starters, Movers (skúšku Movers by mal zvládnuť žiak na konci 5. ročníka ZŠ)

A2 (Začiatočník, Elementary) – Flyers (Žiak ovláda základy anglického jazyka. Podľa Školského štátneho vzdelávacieho plánu by mal túto úroveň dosiahnuť na konci 9. ročníka.

B1 (Mierne pokročilý, Intermediate) – Preliminary (žiak je schopný participácie v  medzinárodných projektoch, môže absolvovať výmenné pobyty v rámci projektu Erazmus+)

B2 (Stredne pokročilý, Upper-intermediate) – First Certificate in English (certifikát vyžaduje väčšina zamestnávateľov pri práci v anglicky hovoriacom prostredí)

C1 (Pokročilý, Advanced) – Cambridge Advanced Certificate (úroveń požadovaná pri učiteľoch ANJ )

C2 (Expert, Proficient User) – prekladatelia, tlmočníci, profesionálna úroveň