Najviac žiakov absolvovalo skúšku Cambridge English Flyers A2

Až deväť žiakov a žiačok absolvovalo jazykovú skúšku Cambridge English Flyers na jazykovej úrovni A2. Väčšinou sú to žiaci a žiačky piateho ročníka, pre ktorých to môže byť štart ku rýchlejšiemu napredovaniu v anglickom jazyku. V našom Cambridge English Exam Preparation centre sa snažíme zachytiť talentovaných a tých, ktorí majú záujem zrýchliť svoje napredovanie v anglickom jazyku. Naviac tým získavajú celosvetovo platný jazykový certifikát, ktorí im otvára cestu k väčším možnostiam v ďalšom vzdelávaní a v budúcom zamestnaní. Príprava prebieha zdarma a žiaci si platili iba poplatok za skúšku, ktorý bol v tomto prípade 65 eur. Výsledky sa dozvieme do 6 týždňov, písomná časť skúšky je totiž vyhodnocovaná v  zahraničí.

Zoznam žiakov na fotke zľava: Jakub Vágó, Hugo David Zilizi, Alex Zozuľák, Lukáš Gyurík, Matteo Maranesi, Anabella Takácsová, Lea Kisteleki a Hanka Zadrabajová.  

Zoznam žiakov prihlásených na Cambridge English First Certificate in English B2

Michal Vanya

Radovan Šmida

Zoznam žiakov prihlásených na Cambridge English Advanced C1

Martin Kišš

Samuel Berec

Martin Nagy

Zoznam žiakov prihlásených na Cambridge English Movers A1

Martina Farkašová

Filip Jamrich

Maxim Miškovič

Naši žiaci absolvovali Cambridge English Key English Test A2

Dve žiačky a štyria žiaci absolvovali jazykovú skúšku Cambridge English Key English Test na jazykovej úrovni A2. Príprava prebiehala v Cambridge English Exam Preparation Centre na našej škole. Skúška sa uskutočnila 13.5.2022 u nášho zmluvného partnera, ktorým je najväčšia súkromná jazyková škola na Slovensku International House v Bratislave. Vyhodnotenie skúšky trvá 6 týždňov a prebieha v Cambridge certifikovaných centrách v zahraničí. Platnosť skúšky je medzinárodná a pomáha k akcelerácii ďalšieho vzdelávania a k uplatneniu sa na pracovnom trhu.

Zoznam absolventov: Emma Ferenceiová, Matej Suchý, Sofia Maršáleková, Matej Ožďáni, Andrej Valent a Anton Ottinger.

Žiaci prihlásení na jazykovú skúšku Cambridge English Young Learners English Flyers A2

Žiaci prihlásení na jazykovú skúšku Cambridge English Young English Learners Flyers, jazyková úroveň A2

Miesto skúšky: International House, Bratislava

Dátum skúšky: 30.05.2022

 

Matteo Maranesi

Ela Kišteleki

Jakub Vágó

Annabella Takácsová

Hana Zadrabajová

Ondrej Drančák

Alex Zozuľák

Hugo Dávid Zilizi

Lukáš Gyurík

Rozpis termínov na jazykové skúšky Cambridge English

30.05.2022 Cambridge English Flyers A2
16.06.2022 Cambridge English Movers A1
17. – 18.06.2022 Cambridge English Advance C1/ FCE B2

Ďaľší úspešní absolventi Cambridge English

V týchto dňoch sme obdržali výsledky našich žiakov z jazykových skúšok Cambridge English. Najväčšia jazyková škola na Slovensku nám vyslovila uznanie za kvalitnú prípravu v našom Cambridge English Exam Preparatiion Centre, Dvaja žiaci urobili skúšku s takým výborným skóre, že im bol udelený certifikát o stupeň vyšší ako bola samotná skúška. Ostatní kandidáti skúšku úspešne zložili. Žiaci a žiačka sa chcú pripravovať aj na náročnejšie skúšky na jazykovej úrovni B2 a C1. 

Výsledky:

Kristína Sudorová Cambridge English B2

Samuel Berec Cambridge English B2

Radovan Šmída Cambridge English B1

Fabio Maranesi Cambridge English B1

Maximilián Csimma Cambridge English B1

Stelka Tóthová v Slove Šaľanov

  • V najnovšom čísle Slova Šaľanov sa píše o našej bývalej žiačke Stelke Tóthovej, ktorá dosiahla veľký úspech a spolu s našou terajšou žiačkou Van Bao získala jazykový certifikát Cambridge English na úrovni C1. Obe sa teraz pripravujú v našom Cambridge English Exam Preparation Centre na absolvovanie skúšky Cambridge English Proficiency na úrovni C2.
  • Stella Tóthová a jej jazykový úspech

    Stella Tóthová zo Šale sa môže pochváliť jazykovým certifikátom na úrovni C1. Stella navštevovala Základnú školu s materskou školou Jozefa Murgaša, kde pripravujú v spolupráci s najväčšou jazykovou školou na Slovensku, International House v bratislave, žiakov na jazykové skúšky Cambridge English.

    Žiaci získali certifikáty na jazykovej úrovni B2 a C1. Jednou z nich je aj cieľavedomá Stella Tóthová, ktorá má len 15 rokov, no môže sa pochváliť certifikátom na úrovni C1. Tento rok začala štúdium na strednej škole. S angličtinou sa prvý krát stretla už v materskej škole a následne sa anglický jazyk učila 9 rokov na základnej škole a päť rokov v súkromnej jazykovej škole. “Štúdiu anglického jazyka sa, samozrejme, venujem v škole, ale k zdokonaleniu mi pomohlo najmä individuálne čítanie, počúvanie a konverzácia v angličtine. Veľa som sa naučila hlavne sama počas lockdownu čítaním článkov, kníh a sledovaním videí na internete,” hovorí o učení. “Žiaden konkrétny cieľ som nikdy nemala, len som sa chcela dozvedieť viac o témach, o ktorých v slovenčine ani češtine nie je veľa ľahko dostupných informácií (história módy, filozofia, ekonomika). V súčasnosti ma ale láka vysokoškolské štúdium vo veľkej Británii,” priznáva mladá Šalianka. Okrem anglického jazyka sa učí aj nemčinu.

    Počas pandémie ju dištnčne pripravoval na jazykové skúšky učiteľ Ľubomír Čagánek, vedúci predmetovej konisie cudzích jazykov na ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša. “Dištančná príprava trvala osem mesiacov, počas ktorých mi pomohol vypiľovať jazyk na vyššiu úroveň. Zároveň som sa venovala aj online konverzačným hodinám v jazykovej škole,” hovorí Stella. Pôvodne sa pripravovala na jazykovú skúšku na úrovni B2, na základe jej vysokého skóre jej však udelili jazykový certifikát na úrovni C1, ktorú väčšinou dosahujú až starší študenti. “Stella je veľmi rozunné dievča a jej výsledky ma veľmi potešili, verím, že sa jej bude dariť aj naďalej,” dodáva na záver pyšný učiteľ Ľubomír Čagánek. Stelle držíme palce v dosahovaní ďaľších výsledkov. (mh)  

Prvá žiačka s certifikátom C1

Stella Tamara Tóthová je naša prvá žiačka, ktorá z našej školy odchádza z celosvetovo uznávaným certifikátom Cambridge English na jazykovej úrovni C1.

Prvý krát u nášho nového partnera International House v Bratislave
zložilo jazykové skúšky Cambridge English Preliminary na jazykovej úrovni B1 päť našich žiakov

        Zľava: Maximilián Csimma, Samuel Berec, Fabio Maranesi, Radovan Šmida, Kristína Súdorová.

Cambridge English skúšky

Aktualita: 

Cambridge English First Certificate in English for Schools absolvovalo šesť naších žiakov a žiačok dňa 26.06.2021 v historickom centre Bratislavy u nášho partnera British Council. Na fotografii sú žiaci cestou na skúšku.  

Všetci žiaci skúšku úspešne zvládli. Dve žiačky vďaka vysokému skóre dosiahli certifikát Cambridge English na úrovni C1. Obidve žiačky sa už teraz pripravujú na Cambridge English Proficiency C2. Ďaľšie veľké pozitívum je, že náš žiak Martin Kišš zvládol skúšku ako žiak piateho ročníka, čiže ak bude na pokračovať v príprave v našom prípravnom centre, tak môže dosiahnuť výnimočné výsledky a už na základnej škole môže udať smerovanie svojej kariéry. Výsledky skúšky každého žiaka môžete vidieť vľavo, pri prvých šiestich menách.     

———————————————————————————————— 

Naša škola rozvíja tradíciu príprav na absolvovanie medzinárodne platných jazykových skúšok. Ich úspešné absolvovanie môže pomôcť pri vstupe na prestížne školy, zahraničné študijné pobyty a perspektívne pomôžu aj pri nájdení si atraktívneho zamestnania.

Všetky prestížne školy venujúce sa vyučovaniu cudzích jazykov majú vo svojom portfóliu aj prípravu a dokonca povinnosť zložiť v určitom období medzinárodne uznávané jazykové skúšky. Naším cieľom je, aby žiaci po piatom ročníku boli schopní úspešne absolvovať skúšku na úrovni A1 (Cambridge English Movers), po siedmom ročníku úroveň A2 (Cambridge English KET) a v deviatom ročníku úroveň B1 (Cambridge English PET). Usilovní žiaci alebo žiačky by mohli úspešne absolvovať aj jazykovú skúšku na úrovni B2. Extra talentovaní žiaci môžu získať Cambridge English C1 alebo dokonca C2.

Nevyhnutnou podmienkou na takýto cieľ je zachytiť týchto žiakov čo najskôr a intenzívne s nimi pracovať. V súčasnosti máme prvú hviezdičku a na skúšku Cambridge English sa pripravuje aj jedna žiačka druhého ročníka našej školy. Títo žiaci a žiačky sú dosahujú skvelé výsledky v jazykových olympiádach. Posledné tri roky sa nám podarilo vyhrávať okresné kolá a na krajskej úrovni patríme medzi najlepšie školy. V súčasnosti pracujeme na tom, aby sa naši žiaci prebojovali cez kraj a  mohli súťažiť aj na celoštátnej úrovni. Za prvé tri miesta v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole získavajú body na prijímanie na prestížne stredné školy.

Na tieto plány nie sme samy a naším oficiálnym partnerom je International House v Bratislave. Je to dôveryhodný a renomovaný partner. Inetrnational House v Bratislave je najväčšou jazykovou školou na Slovensku. Ako jediná škola na Slovensku patrí do celosvetovej siete jazykových škôl na svete, vďaka čomu si udržiava vysokú kvalitu a je pravidelne monitorovaná a kontrolovaná.

Príprava na jazykové skúšky prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu alebo v rámci individuálneho vedenia žiakov. V čase pandémie koronavírusu prebieha príprava online v aplikácii Microsoft Office Teams. V súčasnosti je v príprave 37 žiačok a žiakov.

 

V rámci prípravy na jazykové skúšky poskytuje naša škola tieto výhody:

– bezplatná príprava

– bezplatné poskytnutie všetkých potrebných materiálov

– viacročné skúsenosti

 – sprevádzanie žiaka na samotnej skúške (Bratislava)

– slávnostné odovzdávanie jazykových certifikátov

– vybavenie všetkých formalít

– skúška v profesionálnom prostredí (International House)

– partnerstvo školy s najväčšou jazykovou školou na Slovensku International House

                         – všetci žiaci pripravovaní na našej škole skúšky úspešne zvládli
 

 Prebiehajúca príprava/ Dosiahnuté úspechy

1. Martin Kišš

 Cambridge English C1 

držiteľ Cambridge English B2

čakáme na výsledky

     

 2. Samuel Berec

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2 

čakáme na výsledky

 

3. Martin Nagy

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2 

čakáme na výsledky

 

4. Radovan Šmida 

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

čakáme na výsledky

 

5. Michal Vanya

           Cambridge English B2

           1. miesto: školské kolo     

                čakáme na výsledky

 

6. Emma Ferenceiová

Cambridge English B2

držiteľka Cambridge English B1

 

7. Sofia Maršáleková

Cambridge English B2

držiteľka Cambridge English B1

 

8. Matej Oždáni

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

                           

9. Fabio Maranesi

Cambridge English B2 

držiteľ Cambridge English B1

 

10. Vanda Polakovičová

Cambridge English B2

  

11. Maximilián Csimma

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

 

12. Andrej Valent 

Cambridge English B1 

držiteľ Cambridge English A2 KET

 

13. Anton Ottinger

      Cambridge English B1

 držiteľ Cambridge English A2 KET      

 

14. Matej Suchý

Cambridge English B1 

držiteľ Cambridge English A2 KET

 

             15. Samuel Kusý                     Cambridge English A2 KET

 

                   16. Liliana Kusá                                        Cambridge English A2  KET  

                               

 17. Lukáš Gyurík 

Cambridge English A2 Fl.

čakáme výsledky skúšky

 

    18. Hana Zadrabajová     

              Cambridge English A2 Fl. 

              čakáme výsledky skúšky                                                                                                     

19. Lea Kišteleki

Cambridge English A2 Fl.

čakáme výsledky skúšky

 

20. Jakub Vágo

Canbridge English A2 Fl.

čakáme výsledky skúšky

 

21. Matteo Maranesi     

   Cambridge English A2 Fl.

čakáme výsledky skúšky

 

22. Alex Zozuľák

Cambridge English A2 Fl.

čakáme výsledky skúšky

 

23. Hugo David Zilizi

Cambridge English A2 Fl.

čakáme výsledky skúšky 

 

24. Annabella Takácsová

Cambridge English A2 Fl.

čakáme výsledky skúšky

 

25. Oliver Drančák

Cambridge English Flyers A2

čakáme výsledky skúšky

 

 26. Eliška Izsáková

Cambridge English A2 Fl.

 

27. Lukáš Franko

Cambridge English A1

 

28. David Rábek

Cambridge English A1

 

29. Radka Putzová

Cambridge English A1

 

 30. Daryn Philip Ferencei

Cambridge English A1   

 

 

 31. Róbert Bórik 

Cambridge English A1 

 

 

 32. Tomáš Botka 

Cambridge English A1  

 

 

   33. Maximilián Miškovič

Cambridge English A1

čakáme výsledky skúšky

 

34. Filip Jamrich

Cambridge English A1

čakáme na výsledky skúšky

 

         35. Zuzana Pomikalová              Cambridge English A1

 

 

Jazykové skúšky Cambridge Assessment English sú uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore na celom svete.

Niekoľko desiatok úspešne absolvovaných skúšok svedčí o naších úspechoch a spokojnosti žiakov i rodičov. 

Víziou vedúceho predmetovej komisie je priame prepojenie absolvovania jazykových skúšok na vzdelávací proces na našej škole. Toto prepojenie uplatňuje väčšina škôl, ktorých úroveň jazykového vzdelávania je na najvyššej úrovni v rámci Slovenskej republiky i v celosvetovom meradle.

Popis znalostí pre jazykové úrovne angličtiny:

A1 (Úplný začiatočník, Beginner) – Starters, Movers (skúšku Movers by mal zvládnuť žiak na konci 5. ročníka ZŠ)

A2 (Začiatočník, Elementary) – Flyers (Žiak ovláda základy anglického jazyka. Podľa Školského štátneho vzdelávacieho plánu by mal túto úroveň dosiahnuť na konci 9. ročníka.

B1 (Mierne pokročilý, Intermediate) – Preliminary (žiak je schopný participácie v  medzinárodných projektoch, môže absolvovať výmenné pobyty v rámci projektu Erazmus+)

B2 (Stredne pokročilý, Upper-intermediate) – First Certificate in English (certifikát vyžaduje väčšina zamestnávateľov pri práci v anglicky hovoriacom prostredí)

C1 (Pokročilý, Advanced) – Cambridge Advanced Certificate (úroveń požadovaná pri učiteľoch ANJ )

C2 (Expert, Proficient User) – prekladatelia, tlmočníci, profesionálna úroveň