Cambridge English skúšky

Prvá žiačka s certifikátom C1

Stella Tamara Tóthová je naša prvá žiačka, ktorá z našej školy odchádza z celosvetovo uznávaným certifikátom Cambridge English na jazykovej úrovni C1.

Aktualita: 

Cambridge English First Certificate in English for Schools absolvovalo šesť naších žiakov a žiačok dňa 26.06.2021 v historickom centre Bratislavy u nášho partnera British Council. Na fotografii sú žiaci cestou na skúšku.  

Všetci žiaci skúšku úspešne zvládli. Dve žiačky vďaka vysokému skóre dosiahli certifikát Cambridge English na úrovni C1. Obidve žiačky sa už teraz pripravujú na Cambridge English Proficiency C2. Ďaľšie veľké pozitívum je, že náš žiak Martin Kišš zvládol skúšku ako žiak piateho ročníka, čiže ak bude na pokračovať v príprave v našom prípravnom centre, tak môže dosiahnuť výnimočné výsledky a už na základnej škole môže udať smerovanie svojej kariéry. Výsledky skúšky každého žiaka môžete vidieť vľavo, pri prvých šiestich menách.     

———————————————————————————————— 

Naša škola rozvíja tradíciu príprav na absolvovanie medzinárodne platných jazykových skúšok. Ich úspešné absolvovanie môže pomôcť pri vstupe na prestížne školy, zahraničné študijné pobyty a perspektívne pomôžu aj pri nájdení si atraktívneho zamestnania.

Všetky prestížne školy venujúce sa vyučovaniu cudzích jazykov majú vo svojom portfóliu aj prípravu a dokonca povinnosť zložiť v určitom období medzinárodne uznávané jazykové skúšky. Naším cieľom je, aby žiaci po piatom ročníku boli schopní úspešne absolvovať skúšku na úrovni A1 (Cambridge English Movers), po siedmom ročníku úroveň A2 (Cambridge English KET) a v deviatom ročníku úroveň B1 (Cambridge English PET). Usilovní žiaci alebo žiačky by mohli úspešne absolvovať aj jazykovú skúšku na úrovni B2. Extra talentovaní žiaci môžu získať Cambridge English C1 alebo dokonca C2.

Nevyhnutnou podmienkou na takýto cieľ je zachytiť týchto žiakov čo najskôr a intenzívne s nimi pracovať. V súčasnosti máme prvú hviezdičku a na skúšku Cambridge English sa pripravuje aj jedna žiačka druhého ročníka našej školy. Títo žiaci a žiačky sú dosahujú skvelé výsledky v jazykových olympiádach. Posledné tri roky sa nám podarilo vyhrávať okresné kolá a na krajskej úrovni patríme medzi najlepšie školy. V súčasnosti pracujeme na tom, aby sa naši žiaci prebojovali cez kraj a  mohli súťažiť aj na celoštátnej úrovni. Za prvé tri miesta v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole získavajú body na prijímanie na prestížne stredné školy.

Na tieto plány nie sme samy a naším oficiálnym partnerom je International House v Bratislave. Je to dôveryhodný a renomovaný partner. Inetrnational House v Bratislave je najväčšou jazykovou školou na Slovensku. Ako jediná škola na Slovensku patrí do celosvetovej siete jazykových škôl na svete, vďaka čomu si udržiava vysokú kvalitu a je pravidelne monitorovaná a kontrolovaná.

Príprava na jazykové skúšky prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu alebo v rámci individuálneho vedenia žiakov. V čase pandémie koronavírusu prebieha príprava online v aplikácii Microsoft Office Teams. V súčasnosti je v príprave 27 žiačok a žiakov.

 

V rámci prípravy na jazykové skúšky poskytuje naša škola tieto výhody:

– bezplatná príprava

– bezplatné poskytnutie všetkých potrebných materiálov

– viacročné skúsenosti

 – sprevádzanie žiaka na samotnej skúške (Bratislava)

– slávnostné odovzdávanie jazykových certifikátov

– vybavenie všetkých formalít

– skúška v profesionálnom prostredí (International House)

– partnerstvo školy s najväčšou jazykovou školou na Slovensku International House

                         – všetci žiaci pripravovaní na našej škole skúšky úspešne zvládli
 

 Prebiehajúca príprava/ Dosiahnuté úspechy

 

1. Van Nguyen Bao

Pripravuje sa na:

Cambridge English Proficiency C2

 

držiteľka Cambridge English C1

2. miesto krajské kolo olympiády v ANJ

 

 prebehne odovzdávanie certifikátu

 

 

2. Stella Tamara Tóthová 

pripravuje sa na:

Cambridge English Proficiency C2

 

držiteľka

Cambridge English C1   

 

 

 

    3. Martin Kišš

pripravuje sa na:

 Cambridge English Advanced C1  

 

držiteľ

Cambridge English B2

 

   prebehne odovzdávanie certifikátu       

   

   4. Juraj Rekeň 

pripravuje sa na:

Cambridge English Advanced C1

držiteľ:

Cambridge English B2   

1. miesto olympiády v ANJ v okresnom kole  

         

 

5. Martin Kišš 

pripravuje sa na:

Cambridge English Advanced C1

 

držiteľ:

Cambridge English FCE B2 

 

prebehne odovzdanie certifikátu

 

 

6. Martin Nagy 

držiteľ:

 Cambridge English FCE B2

 

prebehne odovzdanie certifikátu

       

7.  Kristína  Súdorová 

Cambridge English PET B1  

 

prihlásená na skúšku 9.10.2021

 

8. Samuel Berec 

Cambridge English PET B1 

 

 prihlásený na skúšku 9.10.2021

 

9. Fabio Maranesi

Cambridge English PET B1

 

prihlásený na skúšku 9.10.2021

 

10. Radovan Šmída

Cambridge English PET B1

 

prihlásený na skúšku 9.10.2021

 

11. Maximilián Csimma

Cambridge English PET B1

 

prihlásený na skúšku 9.10.2021

 

12. Matej Oždáni

Cambridge English PET B1

      

13. Natália Noemi Reháková 

Cambridge English PET B1

                                     

 

 

14. Sara Potúčková

Cambridge English PET

B1

 

  15. Stella Tarčová

Cambridge English KET A2   

 

 

16. Filip Lenický 

Cambridge English KET A2   

 

17. Lukáš Gyurík 

Cambridge English KET A 2

 

18. Ivana Štoderová 

Cambridge English KET A2

 

19. Lara Kurňavová

Cambridge English KET A2

pripravuje sa inde

 

20. Vanda Polakovičová 

Cambridge English KET A2

 

21. Anton Ottinger

Cambridge English KET A2

 

22. Andrej Valent 

Cambridge English Flyers A2   

 

 23. Róbert Bórik 

Cambridge English Movers A1    

  

 

24. Sofia Jánošová 

Cambridge English Movers A1   

 

 

25. Tomáš Botka 

Cambridge English Starters Pre A1    

   

 

26. Maximilián Miškovič

Cambridge English Starters Pre A1

 

 

27. Radka Putzová 

Cambridge English Movers A1

 

 

 

                 28. Zuzana Pomikalová                                                    ext.

           Cambridge English Movers A1

                                  

Jazykové skúšky Cambridge Assessment English sú uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore na celom svete.

Niekoľko desiatok úspešne absolvovaných skúšok svedčí o naších úspechoch a spokojnosti žiakov i rodičov. 

Víziou vedúceho predmetovej komisie je priame prepojenie absolvovania jazykových skúšok na vzdelávací proces na našej škole. Toto prepojenie uplatňuje väčšina škôl, ktorých úroveň jazykového vzdelávania je na najvyššej úrovni v rámci Slovenskej republiky i v celosvetovom meradle.

Popis znalostí pre jazykové úrovne angličtiny:

A1 (Úplný začiatočník, Beginner) – Starters, Movers (skúšku Movers by mal zvládnuť žiak na konci 5. ročníka ZŠ)

A2 (Začiatočník, Elementary) – Flyers (Žiak ovláda základy anglického jazyka. Podľa Školského štátneho vzdelávacieho plánu by mal túto úroveň dosiahnuť na konci 9. ročníka.

B1 (Mierne pokročilý, Intermediate) – Preliminary (žiak je schopný participácie v  medzinárodných projektoch, môže absolvovať výmenné pobyty v rámci projektu Erazmus+)

B2 (Stredne pokročilý, Upper-intermediate) – First Certificate in English (certifikát vyžaduje väčšina zamestnávateľov pri práci v anglicky hovoriacom prostredí)

C1 (Pokročilý, Advanced) – Cambridge Advanced Certificate (úroveń požadovaná pri učiteľoch ANJ )

C2 (Expert, Proficient User) – prekladatelia, tlmočníci, profesionálna úroveň