Prečo to vlastne robíme?

Naša škola sa venuje príprave žiačok a žiakov na absolvovanie najuznávanejších medzinárodne platných jazykových skúšok Cambridge English. Úspešné absolvovanie jazykových skúšok a s tým spojené ovládanie anglického jazyka na vysokej úrovni môže zohrať kľúčovú úlohu pri prijatí  na najlepšie školy alebo neskôr pri pracovnom uplatnení sa v živote. V neposlednom rade má i iné benefity ako napr. väčšiu rozhľadenosť, najväčší prístup k materiálom s rôznym zameraním, možnosť cestovania, porozumenie filmov, piesní, možnosť komunikovať s inými ľuďmi po celom svete … Celkovo môže znalosť anglického jazyka na vysokej úrovni úplne zmeniť váš život!
Príprava žiakov na jazykové skúšky je bezplatná. Žiakom je zdarma poskytnuté všetko čo potrebujú ku danej príprave. (Skúšobné testy, knihy na rozvíjanie čitania …) Žiaci si iba platia predplatné časopisu v anglickom jazyku na takaej úrovni na akú sa pripravuje. Tento rok stojí predplatné na celý rok 13 Eur. (Časopisy z vydavateľstva Bridge sa používajú v rámci príprav a sú od úrovne A1 až po B2) Žiaci taktiež čítajú knihy v anglickom jazyku, ktoré sú odstupňované podľa náročnosti taktiež od úrovne A1 až po C2.
Samotné žiačky a žiaci si platia iba za skúšky. Ich ceny si môžete pozrieť u nášho partnera na webovej stránke: 

https://www.ihbratislava.sk/sk/cambridgeske-skusky/terminy-cambridge-skusok

Všetky prestížne školy venujúce sa vyučovaniu cudzích jazykov majú vo svojom portfóliu aj prípravu a dokonca povinnosť zložiť v určitom období medzinárodne uznávané jazykové skúšky Cambridge English. Sú to súkromné školy, kde si žiaci platia vysoký poplatok za štúdium.

Naším cieľom v budúcnosti je zaviesť na našej škole voliteľný program Anglický jazyk +, Podmienkou prijatia do tohto programu by bola úroveň jazykových zručností v anglickom jazyku na úrovni pre A1, čo zodpovedá jazykovej skúške Cambridge English Starters. V prípade väčšieho záujmu žiakov by sa prijali žiaci s lepšími jazykovými zručnosťami. V tomto programe by mali žiačky a žiaci jednu hodinu anglického jazyka týždenne. Samozrejme, keďže to nie je dostatočné množstvo, žiaci by mali povinnosť prečítať každý mesiac jednu knihu na svojej jazykovej úrovni s vypracovaním úloh a taktiež by boli poskytované iné formy zdokonaľovania jazykových zručností.

Žiaci ochotní usilovne pracovať na svojich jazykových zručnostiach v anglickom jazyku boli schopní na konci

tretieho ročníka úspešne absolvovať skúšku na úrovni A1 (Cambridge English Movers)

vo štvrtom ročníku skúšku na jazykovej úrovni A2 Cambridge English Flyers

v piatom ročníku úroveň A2 Cambridge English Key English Test KET

v šiestom ročníku skúšku na jazykovej úrovni B1 Cambridge English Preliminary

v siedmom ročníku jazykovú skúšku na úrovni B2 Cambridge English First Certificate in English

 v ôsmom ročníku jazykovú skúšku na úrovni C1 Cambridge English Advanced 

 v deviatom ročníku úroveň C2 jazykovú skúšku Cambridge English Proficiency. Naše doteraz najlepšie výsledky sú:

v treťom ročníku úroveň B1 (Roman Pribula)

v piatom ročníku úroveň B2 (Timea Pecserke)

v siedmom ročníku úroveň C1 (Michal Vanya)

 
 Momentálne sa náš najlepší žiak Michal Vanya pripravuje na jazykovú skúšku na úrovni C2 Cambridge English Proficiency už v 8. ročníku. 

Na tieto plány nie sme samy. Naším oficiálnym partnerom je International House v Bratislave. Je to dôveryhodný a renomovaný partner. International House v Bratislave je najväčšou jazykovou školou na Slovensku. Ako jediná škola na Slovensku patrí do celosvetovej siete jazykových škôl na svete, vďaka čomu si udržiava vysokú kvalitu a je pravidelne monitorovaná a kontrolovaná. Zástupca našej školy Mgr. Ľubomír Čagánek postupne získava všetky medzinárodne platné certifikáty spojené s prípravou žiakov. Zárukou kvality je v súčasnosti tretia najlepšia škola na svete University of Cambridge v Spojenom kráľovstve, pod ktorou hlavičkou patria samotné skúšky Cambridge English i certifikáty pre učiteľov. 

V súčasnosti prebieha príprava na jazykové skúšky v rámci krúžkov S angličtinou ďalej A1 – A2 (pondelok a streda) a S angličtinou ďalej B1 – B2 (utorok a štvrtok) vždy v čase od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I.  Vo vyšších úrovniach C1 – C2 prebieha príprava online. Tento rok je v príprave asi 50 žiačok a žiakov. Každý rok absolvuje skúšku Cambridge English asi 30 žiakov. Partnermi International House sme už tretí rok. Predtým sme  5 rokov pripravovali žiakov na Cambridge English skúšky v spolupráci s British Council zo Spojeného kráľovstva. 

ROZPIS PREBIEHAJÚCEJ PRÍPRAVY

A1 – príprava prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu v pondelky od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I

 A2príprava prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu v stredy od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I

B1 – príprava prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu v utorky od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I

B2 – príprava prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu vo štvrtky od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I

C1 a C2 – príprava prebieha online v aplikácii ZOOM v pondelky od 15:15 do 16:15

ABSOLVENTI CAMBRIDGE ENGLISH 2022/ 2023

Už tretí žiak získal certifikát C1

V týchto dňoch sme dostali výsledky našich najlepších žiakov z jazykových skúšok Cambridge English. Samuel Berec, ktorý skúšku absolvoval v deviatom ročníku úspešne zložil skúšku Cambridge English Advanced na jazykovej úrovni C1 a stal sa už tretím žiakom našej školy, ktorý je držiteľom tohto hodnotného certifikátu.
K Samuelovi sa úspešným zložením skúšky pridali ešte dvaja naši žiaci Michal Vanya a Radovan Šmida, ktorí úspešne zložili jazykovú skúšku Cambridge English First Certificate in English na jazykovej úrovni B2.
Žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom napredovaní v jazykových zručnostiach v anglickom jazyku a v ich budúcnosti, na ktorú sa dobre pripravujú.
Príprava prebiehala v našom prípravnom centre: Cambridge English Exam Preparation Centre a skúšku zložili u nášho zmluvného partnera – najväčšej súkromnej jazykovej škole na Slovensku: International House v Bratislave.

Samuel Berec je na fotografii druhý zľava.

Najviac žiakov absolvovalo skúšku Cambridge English Flyers A2

Až deväť žiakov a žiačok absolvovalo jazykovú skúšku Cambridge English Flyers na jazykovej úrovni A2. Väčšinou sú to žiaci a žiačky piateho ročníka, pre ktorých to môže byť štart ku rýchlejšiemu napredovaniu v anglickom jazyku. V našom Cambridge English Exam Preparation centre sa snažíme zachytiť talentovaných a tých, ktorí majú záujem zrýchliť svoje napredovanie v anglickom jazyku. Naviac tým získavajú celosvetovo platný jazykový certifikát, ktorí im otvára cestu k väčším možnostiam v ďalšom vzdelávaní a v budúcom zamestnaní. Príprava prebieha zdarma a žiaci si platili iba poplatok za skúšku, ktorý bol v tomto prípade 65 eur. Výsledky sa dozvieme do 6 týždňov, písomná časť skúšky je totiž vyhodnocovaná v  zahraničí.

Zoznam žiakov na fotke zľava: Jakub Vágó, Hugo David Zilizi, Alex Zozuľák, Lukáš Gyurík, Matteo Maranesi, Anabella Takácsová, Lea Kisteleki a Hanka Zadrabajová.  

Prvá žiačka s certifikátom C1

Stella Tamara Tóthová je naša prvá žiačka, ktorá z našej školy odchádza z celosvetovo uznávaným certifikátom Cambridge English na jazykovej úrovni C1.

Cambridge English skúšky

Cambridge English First Certificate in English for Schools absolvovalo šesť našich žiakov a žiačok dňa 26.06.2021 v historickom centre Bratislavy u nášho partnera British Council. Na fotografii sú žiaci cestou na skúšku.  

Všetci žiaci skúšku úspešne zvládli. Dve žiačky vďaka vysokému skóre dosiahli certifikát Cambridge English na úrovni C1. Obidve žiačky sa už teraz pripravujú na Cambridge English Proficiency C2. Ďalšie veľké pozitívum je, že náš žiak Martin Kišš zvládol skúšku ako žiak piateho ročníka, čiže ak bude na pokračovať v príprave v našom prípravnom centre, tak môže dosiahnuť výnimočné výsledky a už na základnej škole môže udať smerovanie svojej kariéry. Výsledky skúšky každého žiaka môžete vidieť vľavo, pri prvých šiestich menách.     

———————————————————————————————— 

Naša škola rozvíja tradíciu príprav na absolvovanie medzinárodne platných jazykových skúšok. Ich úspešné absolvovanie môže pomôcť pri vstupe na prestížne školy, zahraničné študijné pobyty a perspektívne pomôžu aj pri nájdení si atraktívneho zamestnania.

Všetky prestížne školy venujúce sa vyučovaniu cudzích jazykov majú vo svojom portfóliu aj prípravu a dokonca povinnosť zložiť v určitom období medzinárodne uznávané jazykové skúšky. Naším cieľom je, aby žiaci po piatom ročníku boli schopní úspešne absolvovať skúšku na úrovni A1 (Cambridge English Movers), po siedmom ročníku úroveň A2 (Cambridge English KET) a v deviatom ročníku úroveň B1 (Cambridge English PET). Usilovní žiaci alebo žiačky by mohli úspešne absolvovať aj jazykovú skúšku na úrovni B2. Extra talentovaní žiaci môžu získať Cambridge English C1 alebo dokonca C2.

Nevyhnutnou podmienkou na takýto cieľ je zachytiť týchto žiakov čo najskôr a intenzívne s nimi pracovať. V súčasnosti máme prvú hviezdičku a na skúšku Cambridge English sa pripravuje aj jedna žiačka druhého ročníka našej školy. Títo žiaci a žiačky sú dosahujú skvelé výsledky v jazykových olympiádach. Posledné tri roky sa nám podarilo vyhrávať okresné kolá a na krajskej úrovni patríme medzi najlepšie školy. V súčasnosti pracujeme na tom, aby sa naši žiaci prebojovali cez kraj a  mohli súťažiť aj na celoštátnej úrovni. Za prvé tri miesta v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole získavajú body na prijímanie na prestížne stredné školy.

Na tieto plány nie sme samy a naším oficiálnym partnerom je International House v Bratislave. Je to dôveryhodný a renomovaný partner. International House v Bratislave je najväčšou jazykovou školou na Slovensku. Ako jediná škola na Slovensku patrí do celosvetovej siete jazykových škôl na svete, vďaka čomu si udržiava vysokú kvalitu a je pravidelne monitorovaná a kontrolovaná.

Príprava na jazykové skúšky prebieha v rámci krúžku Zlepšíme si angličtinu alebo v rámci individuálneho vedenia žiakov. V čase pandémie koronavírusu prebieha príprava online v aplikácii Microsoft Office Teams. V súčasnosti je v príprave 37 žiačok a žiakov.

 

V rámci prípravy na jazykové skúšky poskytuje naša škola tieto výhody:

– bezplatná príprava

– bezplatné poskytnutie všetkých potrebných materiálov

– viacročné skúsenosti

 – sprevádzanie žiaka na samotnej skúške (Bratislava)

– slávnostné odovzdávanie jazykových certifikátov

– vybavenie všetkých formalít

– skúška v profesionálnom prostredí (International House)

– partnerstvo školy s najväčšou jazykovou školou na Slovensku International House

                        

 Prebiehajúca príprava/ Dosiahnuté úspechy

1. Michal Vanya

Cambridge English C2

držiteľ Cambridge English C1

3. miesto v olympiáde v ANJ – krajské kolo

prihlásený na skúšku: 7.6.2024 

má záujem o TalkTalk

 

2. Juraj Rekeň

Cambrige English C2

držiteľ Cambridge English C1

4. miesto v olympiáde ANJ – krajské kolo

prihlásený na skúšku: 7.6.2024 

 

3. Samuel Kusý

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2 

Čaká sa na prihlášku!

 

4. Fabio Maranesi

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B1

Bude podaná prihláška

 

5. Ladislav Mlčúch

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2

Slabý výkon žiaka, možnosť nápravy do 10.5.2024 

 

6. Martin Kišš

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2

Slabý výkon žiaka, možnosť nápravy do 10.5.2024

 

7. Ondrej Bartošovič

Cambridge English C1

držiteľ Cambridge English B2

bude podaná prihláška

 

8. Liliana Kusá

Cambridge English B2

držiteľka Cambridge English B1

bude podaná prihláška

 

9. Sebastian Laurenčík

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

prihlásený na skúšku 5.6.2024

 

10. Alexandra Hajdu 

Cambridge English B2

Čaká sa na vrátenie prihlášky!

 

 11. Matej Suchý

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

prihlásený na skúšku 5.6.2024

 

12. Matteo Maranesi

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

slabý výkon žiaka, možnosť nápravy do  2.5.2024

 

13. Lukáš Gyurík

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

Čaká sa na vrátenie prihlášky!

 

14. Richard Stručka

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

bude mu daná prihláška

 

15. Hanka Zadrabajová 

Cambridge English B2

držiteľka Cambridge English B1

slabý výkon žiačky, možnosť nápravy do 2.5.2024

 

16. Roman Pribula 

Cambridge English B2

držiteľ Cambridge English B1

slabý výkon žiaka, možnosť nápravy do 2.5.2024

 

17. Vanesa Takáčová

Cambridge English B2

Čaká sa na vrátenie prihlášky!

 

18. Kriatian Baťka 

Cambridge English B1

držiteľ Cambridge English A2 KET 

 

19. Linda Tóthová

Cambridge English B1

bude jej daná prihláška

 

19. Pavlína Malá

Cambridge English B1

 

19. Michal Vnuk 

Cambridge English B1

 

20. Veronika Machová

Cambridge English B1

 

21. Karolína Rábeková

Cambridge English B1

      držiteľka Cambridge English A2 Flyers

slabý výkon žiačky, možnosť nápravy do 2.5.2024

 

22. Dávid Rábek

Cambridge English B1

 držiteľ Cambridge English A2 Flyers

slabý výkon žiaka, možnosť nápravy do 2.5.2024

  

23. Zuzana Pomykal

Cambridge English A2 KET

žiačka je prihlásená na skúšku v Košiciach

 

24. Pavlína Malá

Cambridge English A2 KET

 

25. Roland Latika

Cambridge English A2 KET

 

26. Milan Moťovský 

Cambridge English A2 KET

držiteľ Cambridge English A1 Movers

 

27. Martina Farkašová 

Cambridge English A2 KET

držiteľka Cambridge English A2 Flyers

 

28. Šimon Suchý

Cambridge English A2 KET

 

29. Zuzana Farkašová

Cambridge English A2 KET

držiteľka Cambridge English A1 Movers

 

30. Filip Pajdič

Cambridge English A2 KET

držiteľ Cambridge English A1 Movers

 

31. Tamara Mlčúchová

Cambridge English A2 Flyers

 

32. Denis Varga

Cambridge English A2 Flyers

 

33. Ema Bučeková

Cambridge English A2 Flyers

 

34. Dominik Hecs 

 Cambridge English A2 Flyers 

 

35. Radka Putzová 

Cambridge English Movers A1

 

36. Laura Lipraiová

Cambridge English Movers A1

 

37. Nikola Lenická

Cambridge English Movers

 

38. Ema Dadová

Cambridge English Movers A1

 

39. Charlotte Mitlíková

Cambridge English A1 Movers

 

40. Viktor Szabo

Cambridge English A1 Movers

 

41. Izabela Takáčová

Cambridge English A1 Movers 

 

42. Nina Popluhárová

Cambridge English preA1 Starters

 

43. Viliam Krásny

Cambridge English preA1 Starters

 

44. Alexandra Bánová

Cambridge English preA1 Starters

 

45. Dominik Trešňák

Cambridge English preA1 Starters

 

46. Martin Horváth

Cambridge English preA1 Starters

 

47. Ela Lenčéšová

Cambridge English preA1 Starters

 

48. Sviatoslav Mylian

Cambridge English PreA1 Starters 

 

 

 

 

 

Jazykové skúšky Cambridge Assessment English sú uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore na celom svete.

Niekoľko desiatok úspešne absolvovaných skúšok svedčí o naších úspechoch a spokojnosti žiakov i rodičov. 

Víziou vedúceho predmetovej komisie je priame prepojenie absolvovania jazykových skúšok na vzdelávací proces na našej škole. Toto prepojenie uplatňuje väčšina škôl, ktorých úroveň jazykového vzdelávania je na najvyššej úrovni v rámci Slovenskej republiky i v celosvetovom meradle.

Popis znalostí pre jazykové úrovne angličtiny podľa Spoločného európskeho rámca pre cudzie jazyky so skúškou osvedčujúcou ich získanie:

A1 (Elementary) – EXAM Cambridge English for Young Learners of English Movers

A1 Movers can help your child:

 • understand basic instructions or take part in simple conversations
 • understand basic notices, instructions or information
 • complete basic forms and write notes, including times, dates and places.
 

 

A2 (Pre – intermediate) – EXAM Cambridge English Key English Test for Schools/ Canbridge English for Young Learners of English Flyers

An A2 Key for Schools qualification shows that a student can:

 • understand and use basic phrases and expressions
 • understand simple written English
 • introduce themselves and answer basic questions about themselves
 • interact with English speakers at a basic level.

B1 (Intermediate) – EXAM Cambridge English Preliminary for Schools 

A B1 Preliminary for Schools qualification shows that a student can:

 • read simple textbooks and articles in English
 • write letters and emails on everyday subjects
 • understand factual information
 • show awareness of opinions and mood in spoken and written English.

B2 (Upper-intermediate) – EXAM First Certificate in English 

A B2 First qualification shows that you can:

 • communicate effectively face-to-face, expressing opinions and presenting arguments
 • follow the news
 • write clear, detailed English, expressing opinions and explaining the advantages and disadvantages of different points of view
 • write letters, reports, stories and lots of other types of text.

C1 (Advanced) – EXAM Cambridge Advanced English 

A C1 Advanced qualification shows that you can:

 • follow an academic course at university level
 • communicate effectively at a managerial and professional level
 • participate with confidence in workplace meetings or academic tutorials and seminars
 • express yourself with a high level of fluency.

C2 (MASTERY) –  EXAM: Cambridge English: Proficiency

A C2 Proficiency qualification shows that you can:

 • study demanding subjects at the highest level, including postgraduate and PhD programmes
 • negotiate and persuade effectively at senior management level in international business settings
 • understand the main ideas of complex pieces of writing
 • talk about complex or sensitive issues, and deal confidently with difficult questions.