Olympiády v
anglickom a nemeckom jazyku 2021/ 2022

1. miesto na olympiáde v nemeckom jazyku - okresné kolo

Dňa 19.1. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka. Napriek veľkej náročnosti sa našli žiaci, ktorí sa dali "do boja" a na súťaž sa poctivo pripravovali. Našu školu v okresnom kole reprezentovali: Kristína Sudorová (IX.C) a Leonard Liptai (VIII.A). Obaja sú úspešní riešitelia, pričom Kristína obsadila 1. miesto. Veľmi sa z toho tešíme a želáme jej veľa úspechov v krajskom kole!


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo prebehla dvomi úrovňami. Najprv prebehlo ústne kolo. V tejto časti takmer 40 žiakov a žiačok našej školy preukázalo svoju jazykovú zručnosť rozprávaním príbehu podľa obrázka. Tento rok sme naviac pridali aj hranie rolí – tzv. role play, kde žiak a učiteľ viedli rozhovor na základe vopred stanovených rolí.

Cez sito ústnej časti sa úspešne prebojovalo 15 žiakov a žiačok. Nasledovala písomná časť, ktorá pozostávala z počúvania s porozumením, gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením. Výsledok potvrdil význam tvrdej práce prípravy na jazykové skúšky Cambridge English. Obaja víťazi jednotlivých kategórií patria ku 35 žiakom a žiačkam, ktorí sa usilovne pripravujú na jazykové skúšky Cambridge English, kde sa okrem bežných hodín anglického jazyka majú možnosť zdokonaliť v anglickom jazyku.

Kategória 1A (5. – 7. ročník) 

1. Michal Vanya

2. Radovan Šmída

3. Lara Kurňavová

a
Ondrej Bartošovič

4. Samuel Kusý
5. Liliana Kusá

Kategória 1B (8. – 9. ročník)

1. Van Nguyan Bao

2. Elias Faltinovič

3.  Juraj Rekeň

4. Samuel Berec

5. Kristína Sudorová

6. Nina Gyarfásová

7. Natália Pinková

8. Lea Šimeková

9. Nela Némethová 

Dňa 13.01.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naša žiačka Van Nguyen Bao obsadila tretie miesto. Van Gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov!