Olympiáda v
anglickom jazyku 2020/ 2021

Dňa 10.02.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V krajskom kole pôsobili aj dvaja naši žiaci Tomáš Hiro Tevfik v kategórii anglofónnych žiakov a Juraj Rekeň v kategórii žiakov 5. – 7. ročníka. Obidvaja žiaci skončili na 4. mieste vo svojej kategórii. V kategórii žiakov 7. – 9. ročníka bol v porote aj učiteľ z našej školy. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti pomôžu k tomu, aby sa naši žiaci dokázali prebojovať aj do celoštátneho kola olympiády v anglickom jazyku. Naši žiaci predviedli výborný výkon, za čo im ďakujeme a taktiež oceňujeme učiteľa a všetkých, ktorí sa podieľali na ich príprave.

 ANJ 
ŠKOLSKÉ KOLO OKRESNÉ KOLO KRAJSKÉ KOLO
1A Juraj Rekeň 1. miesto 4. miesto
1B Van Ngyuen Bao 5. miesto
1C Tomáš HiroTevfik4. miesto