Olympiády v
anglickom a nemeckom jazyku 2020/ 2021

Dňa 10.02.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V krajskom kole pôsobili aj dvaja naši žiaci Tomáš Hiro Tevfik v kategórii anglofónnych žiakov a Juraj Rekeň v kategórii žiakov 5. – 7. ročníka. Obidvaja žiaci skončili na 4. mieste vo svojej kategórii. V kategórii žiakov 7. – 9. ročníka bol v porote aj učiteľ z našej školy. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti pomôžu k tomu, aby sa naši žiaci dokázali prebojovať aj do celoštátneho kola olympiády v anglickom jazyku. Naši žiaci predviedli výborný výkon, za čo im ďakujeme a taktiež oceňujeme  všetkých, ktorí sa podieľali na ich príprave. V olympiáde v nemeckom jazyku získal druhé miesto v okresnom kole žiak Matúš Sýkora. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Kataríne Bosákovej za jeho poctivú prípravu. 

 ANJ 
ŠKOLSKÉ KOLO OKRESNÉ KOLO KRAJSKÉ KOLO
1A Juraj Rekeň 1. miesto 4. miesto
1B Van Ngyuen Bao 5. miesto
1C Tomáš HiroTevfik4. miesto
NEJ
1A Matúš Sýkora2. miesto