Predmetová komisia cudzích jazykov - členovia

HODNOTIACA SPRÁVA PREDMETOVEJ KOMISIE
CUDZÍCH JAZYKOV
ŠKOLSKÝ ROK 2020/ 2021

Predmetová komisia cudzích jazykov pracovala v zložení:

Mgr. Ľubomír Čagánek​
Vedúci predmetovej komisie cudzích jazykov
- Olympiáda v anglickom jazyku
- Cambridge English skúšky
- Vedúci krúžku Zlepšíme si angličtinu - Správca kabinetu cudzích jazykov
- Správca učebne cudzích jazykov I
- Správca počítačov v učebniach cudzích jazykov
- Správca webovej stránky CJ, FB konta CJ, FB skupiny Zlepšíme si angličtinu
Mgr. Silvia Tánczosová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Olympiáda v anglickom jazyku
. Správkyňa učebne cudzích jazykov II
Mgr. Katarína Bosáková
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Olympiáda v nemeckom jazyku
Mgr. et Mgr. Nadežda Samoľová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Olympiáda v anglickom jazyku
Mgr. Andrea Belovičová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
Mgr. Eva Holatová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
Mgr. Arleta Balogová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Olympiáda v nemeckom jazyku
Mgr. Dominika Szabová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
Mgr. Hedviga Macáková
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov