Predmetová komisia cudzích jazykov - členovia

HODNOTIACA SPRÁVA PREDMETOVEJ KOMISIE
CUDZÍCH JAZYKOV
ŠKOLSKÝ ROK 2020/ 2021

Predmetová komisia cudzích jazykov pracovala v zložení:

Mgr. Ľubomír Čagánek​
Vedúci predmetovej komisie cudzích jazykov
- Olympiáda v anglickom jazyku
- Cambridge English skúšky
- Vedúci krúžku Zlepšíme si angličtinu - Správca kabinetu cudzích jazykov
- Správca učebne cudzích jazykov I
- Správca počítačov v učebniach cudzích jazykov
- Správca webovej stránky CJ, FB konta PK CJ, FB konta CJ žiaci
Mgr. Silvia Tánczosová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Olympiáda v anglickom jazyku
. Správkyňa učebne cudzích jazykov II
Mgr. Katarína Bosáková
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Olympiáda v nemeckom jazyku
- Správkyňa učebne cudzích jazykov III
Mgr. et Mgr. Nadežda Samoľová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Olympiáda v anglickom jazyku
Mgr. Andrea Belovičová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
Mgr. Magdaléna Civáňová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
Mgr. Arleta Balogová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
Mgr. Hedviga Macáková
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
Mgr. Dominika Szabová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov