Predmetová komisia cudzích jazykov - členovia

HODNOTIACA SPRÁVA PREDMETOVEJ KOMISIE
CUDZÍCH JAZYKOV
ŠKOLSKÝ ROK 2022/ 2023

Predmetová komisia cudzích jazykov pracovala v zložení:

Mgr. Ľubomír Čagánek​
Vedúci predmetovej komisie cudzích jazykov
- Učiteľ anglického jazyka
- Zodpovedný za predmet anglický jazyk
- Zodpovedný za predmet konverzácia v anglickom jazyku
- Vedúci školskej komisie Olympiády v anglickom jazyku
- - Riaditeľ prírpavného centra Cambridge English Exam Preparation Centre
- Pripravujúci na Cambridge English skúšky A1 - C2
- Vedúci krúžkov Zlepšíme si angličtinu
- Správca kabinetu cudzích jazykov
- Správca učebne cudzích jazykov I
-Správca počítačov v učebniach cudzích jazykov
-Správca webovej stránky CJ, FB konta PK CJ, FB konta CJ žiaci
- Organizátor konverzačných kurzov
Mgr. Silvia Tánczosová
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Učiteľka anglického jazyka
- Členka školskej komisie olympiády v anglickom jazyku
- Správkyňa učebne cudzích jazykov II
Mgr. Katarína Bosáková
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Učiteľka nemeckého jazyka
- Vedúca školskej komisie Olympiády v nemeckom jazyku
- Správkyňa učebne cudzích jazykov III
Mgr. et Mgr. Nadežda Samoľová
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov

- Učiteľka anglického jazyka
Mgr. Andrea Belovičová
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Učiteľka anglického jazyka
Mgr. Magdaléna Civáňová
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Učiteľka anglického jazyka
- Členka školskej komisie Olympiády v anglickom jazyku
Mgr. Arleta Balogová
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Učiteľka nemeckého jazyka
Mgr. Hedviga Macáková
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Učiteľka nemeckého jazyka
- Organizátorka exkurzie nemeckého jazyka
Mgr. Dominika Szabová
- Členka predmetovej komisie cudzích jazykov
- Učiteľka anglického jazyka
- Zodpovedná za vyučovanie anglického jazyka na I. stupni
- Organizátorka konverzačných kurzov