Krúžok anglického jazyka:
Zlepšíme si angličtinu

Vedúci krúžku Mgr. Ľubomír Čagánek sa snaží vzbudiť väčší záujem o anglický jazyk prostredníctvom zjednodušeného čítania, piesní, jazykových hier, práce s jazykovými časopismi a filmami či seriálmi v anglickom jazyku. V neposlednom rade sa na ňom žiaci pripravujú na absolvovanie Cambridge English skúšok s medzinárodnou platnosťou alebo sa pripravujú na olympiády v anglickom jazyku v rôznych úrovniach.

Počas koronakrízy prebieha príprava na jazykové skúšky prostredníctvom aplikácie Microsoft Office Teams.

Krúžok anglického jazyka má na našej škole niekoľkoročnú tradíciu s čoraz väčším záujmom žiakov. Tento školský rok je nutné viesť krúžky len v rámci ročníkov. Z tohoto dôvodu budú dva krúžky, jeden v rámci piateho ročníka a jeden v rámci šiesteho ročníka. Na krúžok sa môžu žiaci prihlásiť na začiatku školského roka u svojho triedneho pána učiteľa/ učiteľky. 

Ostatní žiaci pripravujúci sa na skúšky Cambridge English, budú mať prípravu prostredníctvom Microsoft Office Teams.