Krúžky anglického jazyka:
S angličtinou ďalej
Hravá angličtina 4

S angličtinou ďalej: krúžok určený najmä pre 5. ročník. Vedúci krúžku Mgr. Ľubomír Čagánek sa snaží vzbudiť väčší záujem o anglický jazyk prostredníctvom zjednodušeného čítania, piesní, jazykových hier, práce s jazykovými časopismi a filmami či seriálmi v anglickom jazyku. V neposlednom rade sa na ňom žiaci pripravujú na absolvovanie Cambridge English skúšok s medzinárodnou platnosťou alebo sa pripravujú na olympiády v anglickom jazyku v rôznych úrovniach.

Hravá angličtina 4: krúžok určený pre žiakov 4. ročníka. Vedúcou krúžku je Mgr. Dominika Szabová.