Krúžok anglického jazyka:
Zlepšíme si angličtinu

Vedúci krúžku Mgr. Ľubomír Čagánek sa snaží vzbudiť väčší záujem o anglický jazyk prostredníctvom zjednodušeného čítania, piesní, jazykových hier, práce s jazykovými časopismi a filmami či seriálmi v anglickom jazyku. V neposlednom rade sa na ňom žiaci pripravujú na absolvovanie Cambridge English skúšok s medzinárodnou platnosťou alebo sa pripravujú na olympiády v anglickom jazyku v rôznych úrovniach.

Počas koronakrízy prebieha príprava na jazykové skúšky prostredníctvom aplikácie Microsoft Office Teams.

Krúžok anglického jazyka má na našej škole niekoľkoročnú tradíciu s čoraz väčším záujmom žiakov.