Krúžky anglického jazyka:
S angličtinou ďalej
Hravá angličtina 4

3 KRÚŽKY ANGLICKÉHO JAZYKA

S angličtinou ďalej A1 – A2:

Krúžok prebieha v pondelky a stredy od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I.

Krúžok je určený pre začiatočníkov, prípadne mierne pokročilých. Vedúci krúžku Mgr. Ľubomír Čagánek sa snaží rozvíjať všetky jazykové zručnosti žiakov pomocou cudzojazyčných časopisov Play a Ready. Zameriavame sa aj na výslovnosť, rozšírené čítanie a na iné oblasti.

Žiaci sa môžu na konci školského roka prihlásiť na jazykovú skúšku Cambridge English od úrovne A1 až po úroveň A2.

S angličtinou ďalej B1 – B2:

Krúžok prebieha v utorky a štvrtky od 14:00 do 15:00 v učebni cudzích jazykov I.

Krúžok je určený pre mierne až stredne pokročilých v anglickom jazyku. Vedúci krúžku sa snaží rozvíjať všetky jazykové zručnosti žiakov pomocou cudzojazyčných časopisov Gate a Bridge. Zameriavame sa na spoznávanie kultúr anglicky hovoriacich krajín, používanie anglického jazyka v mnohých oblastiach života a na mnohé iné oblasti.

 Žiaci sa môžu na konci školského roka prihlásiť na jazykovú skúšku Cambridge English od úrovne B1 až po úroveň B2.

 

Hravá angličtina 4:

Krúžok je určený pre žiakov 4. ročníka. Vedúcou krúžku je Mgr. Dominika Szabová.