Knižnica anglickej literatúry

Všetkým žiakom našej školy sú k dispozícii k zapožičaniu rôzne diela anglickej literatúry na primeranom stupni náročnosti. 6iaci si vyberajú knihy podľa svojho záujmu o rôzne žánre a obsahy. Knihy majú aj CD s prerozprávaným textom – čo je veľmi vhodné na zdokonaľovanie sa vo výslovnosti.   

download