Knižnica anglickej literatúry

Všetkým žiakom našej školy sú k dispozícii k zapožičaniu rôzne diela anglickej literatúry na primeranom stupni náročnosti. Žiaci si vyberajú knihy podľa svojho záujmu o rôzne žánre a obsahy. Knihy majú aj CD s prerozprávaným textom – čo je veľmi vhodné na zdokonaľovanie sa vo výslovnosti. Niektorí učitelia/ učiteľky vyhodnocujú prečítané knihy a vypracované úlohy známkou výborný.

download