Medzinárodné projekty eTwinning

Naša škola sa zapája do medzinárodnej spolupráce rôznych škôl z európskeho priestoru. V minulosti sme pod vedením Mgr. Ľubomíra Čagáneka boli členom medzinárodného projektu zameraného na spoznávanie rôznych kultúr.