Konverzačný kurz TalkTalk

    Každý rok na našej škole prebieha týždňový konverzačný kurz v anglickom jazyku  TalkTalk. Kurz má veľký úspech a každým novým rokom sa naň hlási viac uchádzačov.

Ako lektori pôsobia rodení Angličania, ktorí vytvárajú prirodzené prostredie na rozvoj komunikačných zručností. Žiaci majú možnosť otestovať svoje znalosti v stretnutí s prirodzeným akcentom rôznych krajín. Najčastejšie  je to Spojené kráľovstvo. 

Bližšie informácie môžete nájsť na: 

http://www.talktalk.sk

 
20190517_133409-768x575