Konverzačné kurzy TalkTalk

Tento rok sa prvý konverzačný kurz s rodeným Angličanom uskutočníl v termíne: 

9.5. – 12.5.2023

Kurz viedol lektor Mark zo Spojeného kráľovstva. Kurzu sa zúčastnilo 16 žiačok a žiakov našej školy. Väčšina z nich to mala ako prípravu na nadchádzajúce jazykové skúšky Cambridge English, kde veľmi dôležitou testovanou zručnosťou je práve rozprávanie.   

Krátky rozhovor s lektorom Markom viedla naša žiačka Hanka Zadrabajopvá:

(2) 13. mája 2023 – YouTube

Fotky z konverzačného kurzu:

https://photos.app.goo.gl/GU4QqDw5GMSjAmxT7

 

Po prvý krát na našej škole sa konverzačný kurz TalkTalk uskutoční aj pre žiakov prvého stupňa v termíne od 12. – 16.6.2023. 

    Ako lektori pôsobia rodení Angličania, ktorí vytvárajú prirodzené prostredie na rozvoj komunikačných zručností. Žiaci majú možnosť otestovať svoje znalosti v stretnutí s prirodzeným akcentom rôznych krajín. Najčastejšie  je to Spojené kráľovstvo. 

Bližšie informácie môžete nájsť na: 

http://www.talktalk.sk

 
TalkRalk certificates