Konverzačný kurz TalkTalk

Tento rok sa konverzačný kurz s rodeným Angličanom uskutoční v termíne: 

24.04. – 28.04.2023

Žiaci, ktorí sa zapájajú do prípravy na jazykové skúšky Cambridge English dostanú onedlho pozvánku a ďalšie informácie.

    Ako lektori pôsobia rodení Angličania, ktorí vytvárajú prirodzené prostredie na rozvoj komunikačných zručností. Žiaci majú možnosť otestovať svoje znalosti v stretnutí s prirodzeným akcentom rôznych krajín. Najčastejšie  je to Spojené kráľovstvo. 

Bližšie informácie môžete nájsť na: 

http://www.talktalk.sk

 
20190517_133409-768x575