Hovorme o všetkom

Sem môžete napísať svoje otázky, postrehy a všetko s čím sa chcete obrátiť na predmetovú komisiu cudzích jazykov na Základnej škole s materskou školou Jozefa Murgaša. 

adresa: 

Predmetová komisia cudzích jazykov

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša,

Horná 22, 927 01 Šaľa

telefónne číslo: +421 317 702 466

e-mail: cjmurgasa@info.com

Facebook: https://www.facebook.com/predmetova.komisiacj