Prvé miesto v olympiáde v anglickom jazyku 

Dňa 13.01.2021 sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo. Už po tretí krát v rade sa podarilo získať prvé miesto žiakovi našej školy.

Prvé miesto v kategórii 1.A (žiaci 5. – 7. ročníka) získal žiak našej školy Juraj Rekeň. Žiak vyniká najmä v ústnom prejave. Už teraz sa pripravuje na krajské kolo v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční 10.02.2021. Na krajskom kole bude zastupovať našu školu aj Tomáš Hiro Tevfik, ktorý bude súťažiť v kategórii 1.C (anglofónni žiaci). Jurajovi gratulujeme a naším žiakom prajeme úspech i na krajskom kole.

Prvé miesto v olympiáde v anglickom jazyku

Dňa 13.01.2021 sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo. Už po tretí krát v rade sa podarilo získať prvé miesto žiakovi našej školy.

Prvé miesto v kategórii 1.A (žiaci 5. – 7. ročníka) získal žiak našej školy Juraj Rekeň. Žiak vyniká najmä v ústnom prejave. Už teraz sa pripravuje na krajské kolo v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční 10.02.2021. Na krajskom kole bude zastupovať našu školu aj Tomáš Hiro Tevfik, ktorý bude súťažiť v kategórii 1.C (anglofónni žiaci). Jurajovi gratulujeme a naším žiakom prajeme úspech i na krajskom kole.