AKTUALITY

Prebieha aktívna príprava na skúšky Cambridge English. Pri záujme kontaktujte vedúceho Predmetovej komisie cudzích jazykov. Príprava prebieha vždy o 14:00 jeden krát do týždňa. Učiteľ vám odporučí vhodnú úroveň skúšky. V súčasnosti sa na skúšky Cambridge English pripravuje 15 žiakov. Viac sa dozviete v časti Informácie – skúšky Cambridge English.

Leave a Reply