AKTUALITY

Prebieha aktívna príprava na skúšky Cambridge English. Pri záujme kontaktujte vedúceho Predmetovej komisie cudzích jazykov. Príprava prebieha vždy o 14:00 jeden krát do týždňa. Učiteľ vám odporučí vhodnú úroveň skúšky.…

Continue ReadingAKTUALITY